Rakennettu ympäristö on laaja fyysinen kokonaisuus, jolla on merkittävä yhteiskunnallinen, ekologinen sekä taloudellinen vaikuttavuus. Osana rakennettua ympäristöä liikenne ja liikkuminen ovat tärkeässä roolissa mahdollistamassa ihmisten kokonaisvaltaiset matkaketjut. 

Rakennettu ympäristö kokonaisuutena kiehtoo minua valtavasti ja erityisesti se, miten toimivan ympäristön avulla voidaan parantaa ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Aloitin vuoden alussa projektipäällikkönä Jätkäsaari smart mobility -hankkeessa, jossa tehtäväni oli perustaa yhdessä hankekumppaneiden sekä Helsingin kaupungin kanssa liikkumisen laboratorio (mobilitylab), fyysinen tila, joka tukee koko pääkaupunkiseudun älykkään liikkumisen ekosysteemikehittämistä. 

Tällaisen konseptin suunnitteluun ja erityisesti toteuttamiseen voisi käyttää aikaa vuosikausia ja yksin toteutettaessa ei välttämättä päästäisi lähellekään haluttua lopputulosta.

Mikä liikkumisen laboratorio?

Ekosysteemillä tarkoitetaan tässä yhteydessä kokonaisuutta, jossa rakennetaan fyysisen tilan lisäksi alan toimijoiden ja kaupunkilaisten välinen yhteistyöverkosto, sekä konkreettinen kokeilualusta liikkumisen innovaatioiden kokeiluja ja kehittämistä varten. Ekosysteemin avulla tavoitellaan muun muassa uusien teknologioiden ja palveluiden kehittämistä, yritysten liiketoiminnan kasvua ja uusien yritysten syntymistä sekä yhteistyökumppaneita yrityksille. 

Tehtäväni on vastata hankkeen fyysisen tilan varustelusta ja ylläpidosta. Tilan avulla voidaan rakentaa yhteistyöverkoston lisäksi näköalapaikka alan toimijoille, jossa on mahdollisuus esimerkiksi ajoittaiseen työskentelyyn, tiedonvaihtoon sekä työpajojen ja tapahtumien järjestämiseen alan teemoihin liittyen. Tällaisen konseptin suunnitteluun ja erityisesti toteuttamiseen voisi käyttää aikaa vuosikausia ja yksin toteutettaessa ei välttämättä päästäisi lähellekään haluttua lopputulosta.

Avoin ja aktiivinen kanssakäyminen eri toimijoiden kesken sekä yhdessä ideoiden pallottelu ovat mielestäni avainasemassa parhaiden innovaatioiden löytämiseksi. Fyysinen tila mahdollistaa kohtaamiset, sillä mikään teknologia, satunnaiset tapaamiset ja puhelut eivät vedä vertoja säännölliselle kasvokkain käytävälle avoimelle vuoropuhelulle ja kanssakäymiselle.

Ekosysteemitoimijoiden ‘’smart city hub’’ 

Uskon vahvasti, että kaikella on tarkoituksensa ja asiat tapahtuvat juuri silloin kuin niiden kuuluukin. Näin kävi myös meidän hankkeen ja KIRAHub ekosysteemitoimijoiden yhteistyön osalta. Hieman yllättäen keväällä 2019 hankkeidemme toimijat törmäytettiin yhteen ja hyvin pian selvisi, että KIRAHubin toiminta kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaation kehittämisessä tavoittelee hyvin samankaltaisia asioita meidän hankkeemme kanssa. 

Lukuisia ekosysteemitoimijoita eri aloilta löytyy sekä Suomesta että eri puolilta maailmaa ja niiden toiminnassa haasteelliseksi saattaa tulla esimerkiksi verkostojen luominen, käytännön kokeilujen toteuttaminen todellisten tarpeiden pohjalta, eri instituutioiden välinen yhteistyö sekä oikeiden osapuolten osallistaminen mukaan kokeiluihin ja pilotteihin.

Meidän ekosysteemitoimijoiden välinen yhteistyö pyrkii vastaamaan juuri näihin edellä mainittuihin haasteisiin. Verkostoissamme on jo mukana osittain samoja startuppeja, isompia yrityksiä ja muita yhteistyökumppaneita. Avoin ja aktiivinen kanssakäyminen eri toimijoiden kesken sekä yhdessä ideoiden pallottelu ovat mielestäni avainasemassa parhaiden innovaatioiden löytämiseksi. Fyysinen tila mahdollistaa kohtaamiset, sillä mikään teknologia, satunnaiset tapaamiset ja puhelut eivät vedä vertoja säännölliselle kasvokkain käytävälle avoimelle vuoropuhelulle ja kanssakäymiselle.

Tilan suunnittelu on jo aloitettu yhteistyössä ja tällöin se myös vastaa kaikkien osapuolten tarpeisiin ja tukee yhteistä toimintaa. Tila tullaan avaamaan alkuvuodesta 2020, jonka jälkeen yhteistoiminta pääsee kunnolla käyntiin. Sen myötä voimme keskittyä siihen mikä on olennaisinta, rakentaa parempaa elinympäristöä meille kaikille sekä luoda edellytykset kasvavalle ja menestyksekkäälle liiketoiminnalle. Yhdessä olemme enemmän!

Blogin kirjoittaja Anna-Stina Tähkävuori työskentelee Metropolia ammattikorkeakoulun älykkään liikkumisen innovaatiokeskittymässä ja hänen vastuullaan on älykkään liikkumisen ekosysteemikehittäminen. Lisäksi hän toimii Jätkäsaari smart mobility hankkeen projektipäällikkönä, jossa hänen päävastuullaan on hankkeen demotilan varustelu ja ylläpito sekä oppilaitosyhteistyö hankkeen yritystoimijoille. Hän on koulutukseltaan Insinööri (YAMK) Tulevaisuuden liikennejärjestelmät sekä pohjakoulutukseltaan rakennusinsinööri (AMK) ja hänellä on useiden vuosien kokemus infra-alan rakennuttamistehtävistä. Hän on utelias luonteeltaan ja omimmillaan erilaisten rakennetun ympäristön projektien parissa. Siisteintä on nähdä, kun projektisuunnitelmat saadaan toteutettua käytäntöön. Hänen mielestään mikään ei vedä vertoja avoimelle vuoropuhelulle ja uusille innostaville kohtaamisille.

Tämä blogi on kolmas osa blogisarjaa, jossa käsitellään Maria01-kampukselle “smart city hub” -työnimellä kehitettävää uutta rakennetun ympäristön avoimen ekosysteemin kohtaamispaikkaa. Tavoitteenamme on luoda Mariaan ekosysteemin “leikkikenttä”, jossa sosiaaliset innovaatiot, moniääniset keskustelut, siilottomat, kestävät ja innostavat konseptit, sekä avoin unelmointi kasvavat, kukkivat ja jalostuvat – ehkä jopa seuraavaksi KIRA-sarviseksi asti. Tila aukeaa alkuvuodesta 2020. 

Share This