globaali yhteistyö

Rakennetun ympäristön digitalisaatiota vauhdittavia innovaatiohubeja on viime vuosina perustettu ympäri maailmaa. Suomesta KIRAHub on osa tätä globaalissa verkostoa.

Eri hubeille on usein kansallisten tarpeiden mukaisesti valikoitunut yksi tai kaksi teemaa, joihin ne erityisesti keskittyvät. USA:n Stanfordin yliopistossa, Sveitsin ETH Zürichissa ja Iso-Britannian Construction Innovation Hubissa keskitytään esimerkiksi vahvasti teollisten prosessien ja alusta-ajattelun soveltamiseen. Singaporessa taas paikkatiedon moninaiset mahdollisuudet ovat tuoneet toimijat yhteen GeoWorks-verkostossa. Tanskan Bloxhubissa etsitään kaupunkien kokoisia älykkäitä ratkaisuja ilmastokriisille. AEC Hackathon taas haluaa ravistella meitä kaikkia ajattelemaan radikaalisti uudella tavalla ja oppimaan yhteiskehittämisen kautta.

Kansainvälisyys on yksi KIRAHubin toiminnan läpileikkaavista teemoista. Järjestämme verkoston kesken yhteisiä tapahtumia, koulutuksia, oppimismatkoja ja delegaatiovierailuja sekä muuta toimintaa, johon olet tervetullut mukaan. Tulevaisuudessa luvassa on myös verkoston yhteisiä kansainvälisiä kehityshankkeita.

Me myös autamme kansainvälisiä toimijoita tulemaan Suomen markkinoille, löytämään täältä yhteistyökumppaneita ja tutustumaan meidän huippuosaamiseemme. Samalla tuomme maailmalta parhaan osaamisen ja viimeisimmät tutkimustulokset suomalaisten toimijoiden käyttöön

Nyt neljättä vuotta järjestettävä kansainvälinen WDBE-tapahtumamme on tämän jatkuvasti laajentuvan kansainvälisen yhteisön tärkeä kohtaamispaikka.

 

EKOSYSTEEMIKUMPPANIMME MAAILMALLA

Share This