Lähtökohtaisesti alue jää sellaisenaan maanpäällisenä osana paikalleen puistoksi ja itse huoltoaseman näkökulmasta yhtäältä fyysisesti huomaamattomaksi, mutta imagollisesti luonnonmukaiseksi. Idean driver on ympäristöystävällisyys, joka jo sinäänsä toteutuu huomaamattomuudessa. Huoltoasema palveluineen avautuu seikkailullisena maanalaisena ympäristönä, joka rakentuu energiatehokkuuden, kiertotalouden ja digitaalisuuden tematiikan pohjalta. Ratkaisu tarjoaa mahdollisuuden varastoida ja tuottaa lähipiiriin energiaa ja toimia kiertotalouden näkymättömänä keskipisteenä. Concept Park palveluineen näyttäytyy kansalaisten arjessa digitaalisten ratkaisujen, eli appien kautta.