KIRAHub jatkaa siitä, mihin KIRA-digi jäi

Mutta mikä on KIRAHub?

Miksi Hubi?

Digitalisaatio on ravistellut liiketoimintamalleja toimialasta toiseen ja kiinteistö- ja rakentamisala ei ole poikkeus tässä. KIRA-alalla on merkittävä ja monipuolinen vaikutus yhteiskuntaan. Esimerkiksi työn tulevaisuus, kestävä kehitys, kansallinen kilpailukyky ja kaikilla mittareilla mitattava hyvä elämä yhdistyvät saumattomasti toisiinsa rakennetun ympäristön ja erityisesti sen digitalisaation kautta. Murros on mahdollisuus muuttaa prosesseja ja käytäntöjä kokonaisvaltaisesti parempaan suuntaan ja samalla rakentaa digitaalisen ja fyysisen ympäristön yhdistävä infrastruktuuri, jossa jokainen palanen loksahtaa oikealle paikalleen. Avoin yhteistyö ja informaation vapaa virtaaminen mahdollistavat uusien urbanisaation haasteisiin vastaavien innovaatioiden syntymisen.

Erityisesti Suomen mittakaavassa kansallinen yhteistyö ja avoimuus ovat kilpailukyvyn edellytykset. Nyt vielä vahvasti siiloutunut ja monessa epäharmoninen ja päällekkäisyyksiä sisältävä toimiala on kestävän digitalisaation kautta mahdollista tuoda yhteen ja avata väylä myös laajempaan toimialojen väliseen innovointiin. Yhteisen tekemisen avuksi tarvitaan avoin kulttuuri ja alusta, jossa ratkaisuja monipuolisiin haasteisiin on mahdollista innovoida, testata ja kehittää. Rakennettu ympäristö ei ole koskaan valmis, vaan sen tulisi jatkuvasti kehittyä yhteiskunnan tarpeiden mukaan.

Miten Hubi?

Terveet ekosysteemit syntyvät monimuotoisuudesta. Tuomalla erilaiset ajatukset, ympäristöt, yksilöt, tavoitteet ja näkökulmat älykkäästi yhteen, voidaan varmistaa, että rakennettu ympäristö palvelee meitä kokonaisvaltaisesti hyvin myös sukupolvelta toiselle. KIRAHubin tarkoituksena on toimia läpinäkyvänä alustana alan sisäiselle ja eri toimialoja yhdistävälle, inhimilliseen, ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen tähtäävälle keskustelulle, kasvattaa keskusteluiden mittakaavaa, tuoda niihin moniäänisyys mukaan, edesauttaa niistä syntyvien ideoiden jalostamista ja tuotteistamista sekä tuoda niistä saatavat opit koko toimialan käyttöön myös kansainvälisesti. Olemassa olevista aineksista kootun jaetun vision ja sen toteutumisen seuraamisen kautta voimme läpinäkyvästi varmistaa, että olemme luomassa yhteistä tulevaisuutta.  Verkostomme toiminta on vasta alussa ja olemalla aktiivisesti mukana voit edesauttaa ekosysteemin kulttuurin muodostumisessa. Kaikkia tarvitaan!

KIRAHub (KIRA-InnoHub ry) on uunituore KIRA-alan yleishyödyllinen yhdistys, joka jatkaa hallituksen kärkihanke KIRA-digin viitoittamalla tiellä rakennetun ympäristön kestävän digitalisaation vauhdittajana. Yhdistystä rahoittavat ensimmäisenä kolmena toimintavuotena jäsenmaksujen muodossa Arkkitehtitoimistojen liitto ATL, Kiinteistötyönantajat ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL, Rakennusteollisuus RT, Rakennustietosäätiö, RTS, RAKLI ry, Suomen Isännöintiliitto, Suomen Kiinteistöliitto, Suomen Kuntaliitto, Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL sekä Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto STUL.

Share This