Kestävän rakennuttamisen liiketoimintakonsepti tukee ympäristövastuun edistämistä alalla

maalis 24, 2023

Kiinteistö- ja rakentamisalalla puuttuvat yleispätevät mittarit rakennushankkeiden ilmastovaikutusten seurantaan. EU:n kestävän rahoituksen taksonomia tulee määrittämään, millaisia ominaisuuksia vaaditaan kestäväksi nimetyltä rakennukselta. Älykäs vähähiilinen rakennuttamiskonsepti -hankkeessa A-Insinöörit tutkivat ja loivat alalle soveltuvia digitalisoituja työtapoja, jotta ohjaus olisi tehokasta ja vaikuttavaa.

 

Liiketoimintakonsepti ohjaa ympäristöystävällisiin valintoihin

Älykäs vähähiilinen rakennuttamiskonsepti -hankkeen aikana A-Insinöörien asiantuntijat loivat kestävän rakennuttamisen liiketoimintakonseptin, joka koostuu yhteensä yhdestätoista alaprojektista. Projektien tarkoitus on huomioida rakennushankkeiden kestävyyden eri ulottuvuudet ja tukea rakennusalan vihreää siirtymää. 

Kirjoitimme esimerkiksi sidosryhmäyhteistyönä FIGBC:n kanssa määritelmän hiilineutraalille aluerakentamiselle, kertoo kehityshankkeen jäsen Katarina Varteva.

Toinen alaprojekteista taas keskittyy suunnittelijan ja konsultin myönteisen ympäristövaikutuksen mittaamiseen.

Haluamme auttaa asiakastamme hallitsemaan hankkeiden ympäristövaikutukset esimerkillisesti, ja tästä syntyi idea ympäristökädenjäljen mittaamisesta, Varteva kertoo.

Hankkeen aikana havaittiin, että jo mittaamisen aloittaminen kannusti positiiviseen muutokseen.

Projektin tulosten hyödyntäminen kaupallisesti

Cityfier-alaprojektin tuloksena syntyi ”Käyttäjien liikkumisen hiilijalanjälki kiinteistöhankkeissa” -palvelukuvaus, joka on herättänyt kiinnostusta asiakkaiden keskuudessa. Prodect-alaprojektissa tuotettiin rakennusalan projektihallinnan alustaan mallipohja, joka kehittää projektitiimistä vähähiilisen rakentamisen asiantuntijoita. 

Hankkeen alaprojektien työkalujen kehitystyö jatkuu hankkeen päätyttyä. Osa työkaluista auttaa markkinaa välillisesti tukemalla A-Insinöörien omaa asiantuntijuutta. 

Vasta käytäntöön sovelletut ideat edistävät kestävää kehitystä

Kestävästä kehityksestä puhutaan paljon, mutta on tärkeää, että teoria saadaan sovellettua käytäntöön. Digityökalut tehostavat toimintaa. Kiinteistö- ja rakentamisalan tuottavuus kasvaa, kun oikeanlaista tietoa hallitaan paremmin ja viestitään oikea-aikaisesti oleellisista asioista, Varteva tiivistää.

 

Älykäs vähähiilinen rakennuttamiskonspeti -hanke on saanut tukea Business Finlandilta Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta. Rahoitus on peräisin EU:n elpymisvälineestä.

 

Lisätietoja

Jukka Kettunen
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
+358 40 733 8280
jukka.kettunen@ains.fi

Share This