On aika paketoida KIRAHubin ensimmäinen vuosi. Värikäs vuosi, joka on ollut innostava ja työntäyteinen ja sisältänyt paljon yhteistyötä, ystäviä ja ennen kaikkea jakamista. 

KIRA-digin menestyksekkään taipaleen jäljiltä lähdimme kehittämään toimintaamme yleishyödyllisenä yhdistyksenä ja nyt perusta on luotu sille, että vuosi 2020 tulee olemaan entistäkin innostavampi, moniäänisempi ja läpinäkyvämpi. Kiitos kaikille niille lukuisille tahoille, jotka ovat olleet mukanamme innostumassa ja innostamassa koko rakennetun ympäristön ekosysteemiä toimimaan kestävästi yhteen paremman huomisen puolesta. Suomella on kaikki potentiaali olla rakennetun ympäristön kestävän digitalisaation edelläkävijä – se tehdään yhdessä!

Vuosi täynnä brändiä ja strategiaa

KIRAHubin toiminta starttasi kolmevuotisesta hallituksen kärkihanke KIRA-digistä, jonka aikana toteutettiiin 139 menestyksekästä rakennetun ympäristön digitalisointihanketta. KIRA-alan siilotonta yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä haluttiin jatkaa ja KIRAHubin hallitukssen jäsenet ovat sitoutuneet siemenrahoittamaan kolmen hengen tiimimme toiminnan kolmeksi vuodeksi. 

Ensimmänen vuotemme on ollut vahvasti strategiapainoitteinen – olemme pyrkineet luoman perustaa toiminnalle, jonka tuella KIRA-digissä toteutettujen hankkeiden, sekä koko toimialan digitaalisaation valtava hyötypotentiaali saataisiin realisoitumaan. Sekä KIRAHubin monmuotoinen hallitus, että koko KIRA-alan ekosysteemi on päässyt kertomaan ajatuksiaan siitä, mitä toiminnaltamme odotetaan. 

Koska KIRA-alan vaikutus yhteiskuntaamme on merkittävä, haluttiin KIRAHubin toiminnalle asettaa tavoitteeksi rakennetun ympäristön kestävän digitalisaation vauhdittaminen. Digitoiminen ei ole päämäärä vaan keino päästä kokonaisvaltaisesti parempiin tuloksiin – kestävä digitalisaatio ottaa huomioon digitoimisen kaikki vaikutukset 

rinnakkain – niin taloudellisen, ekologisen kuin inhimillisenkin. Tarvitsemme yhteiset alustat, yhteisen informaation ja sanaston, yhteiset tavoitteet ja yhteiset mittarit tavoitteille, jotta voimme rakentaa yhteistä kestävää tulevaisuutta. 

Vuosi täynnä viestintää ja ystäviä

Toivomme, että voimme toimia tulevaisuudessa alustana toimialan systeemiselle muutokselle. Tätä muutosta ajavat ennen kaikkea ne innovatiiviset, innostuneet ja asiaansa uskovat ihmiset – toimialan muutosagentit – joiden ääniä haluamme nostaa esiin. Me olemme te. KIRAHub edustaa positiivista, läpinäkyvää ja kestävää muutosta, jossa kokonaisuus on aina osiensa summa, jossa jokaisella osalla on oma paikkansa ja jokainen päätös ottaa sekä osat, että niiden summan huomioon.

Haluamme olla nostamassa KIRA-alan tekijöitä ja tarinoita esiin. Vain jakamalla voimme oppia, välttyä turhilta virheiltä, jatkaa, sen sijaan, että aloittaisimme aina alusta ja jalostaa jo hyväksi havaittua kohti parempaa. Yhteistyö ja jakaminen luovat parhaassa tapauksesssa sosiaalisia innovaatioita, joilla voi olla ennalta-arvaamattoman suuri vaikutus myös globaalisti. 

Vuosi täynnä tiimin kasaamista ja järjestäytymistä

KIRAHubin aktiivinen hallitus koostuu kolmestatoista rakennetun ympäristön toimijasta, joista uusimpana joukkoon liittyi syksyllä Suomen Asuntomessut tuoden puuttuneen asukasrajapinnan vahvemmin osaksi toimintamme.  KIRA-digi -hankkeen strategisen johtoryhmän jatkoksi halusimme luoda myös KIRAHubille laajemman ja avoimemman 

yhteistyöryhmän, jonka tomintamallia ja kokoonpanoa workshoppasimme vuoden aikana ahkerasti. Rakennetun ympäristön toimijoiden yhdessä muodostama visio toimialan kestävästä digitalisaatiosta  ja sitä edesauttavien toimenpiteiden määrittely tulee olemaan tämän ryhmän tarkoitus, ja meidän työtämme on näiden toimenpiteiden edistäminen verkostoa aktivoiden. “Yhteistyöryhmän” toimintamalleineen tulemme lanseeraamaan alkuvuodesta. 

Vuosi täynnä tapahtumia ja “mouhotusta”

Vuosi 2019 on ollut aktiivinen myös tapahtumien saralla. KIRAHub lanseerattiin helmikuussa Keskustakirjasto Oodissa järjestetyssä Tulevaisuusseminaarissa, jossa KIRA-digi hankkeiden arvioitu miljardiluokan kasvupotentiaali ja hankkeiden tulokset esiteltiin koko ekosysteemille.

Vuosi 2019 on ollut siirtymäaikaa hankkeesta yhdistykseksi ja olemme saaneet ilon olla kertomassa sekä KIRA-digin tuloksista, että KIRAHubin toiminnasta lähes sadassa alan tapahtumassa niin Suomessa kuin maailmalla. Kestävä digitalisaatio on herättänyt keskustelua vuonna 2019 ja sen sisällön yhteinen määrittely jatkuu seuraavalle vuosikymmenelle. 

Suurimpana omana ponnistuksenamme järjestimme yhdessä RILlin kanssa toista kertaa kansainvälisen kaksipäiväisen WDBE-konferenssin Helsingin Paasitornissa. World Summit on Digital Built Environment jäänee osaksi KIRAHubin vuosittaista toimintaa, sillä vuoden 2020 liput tulevat myyntiin alkuvuodesta. 

Vuosi täynnä kasvua ja kansainvälistymistä

Tarkoituksenamme on tuoda kotimainen KIRA-verkosto aktiiviseksi ja näkyväksi osaksi globaalia toimintaympäristöä ja edesauttaa, että kansallinen toimintaympäristömme tukisi mahdollisimman hyvin ekosysteemin toimintaa Suomessa.

Olemme vuoden aikana pitäneet tiivistä yhteyttä kansainvälisiin KIRAHubin kaltaisiin rakennetun ympäristön verkostotoimijoihin ja pyrkimyksenämme on luoda yhteistyölle toimintamallit, sekä digitaaliset alustat, joiden kautta innovaatiomme pääsevät ansaitsemaansa asemaan osana kestävää rakennetun ympäristön globaalia kehitystä. 

Vuosi täynnä yhteistyötä ja konsepteja

Yhteistyö ekosysteemimme toimjoiden kanssa on tärkein osa toimintaamme. Pyrimme nostamaan kestävän digitalisaation mahdollisuudet esiin ja tulevaisuudessa toimimaan KIRA-alan kehitystä vauhdittavana työkalupakkina sekä toimialan toimijoita yhdistävänä liimana. Pyrimme löytämään uusia innostavia tapoja konseptoida rakennetun ympäristön kestävää muutosta ja otamme mielellämme vastaan ehdotuksia ja ideoita siitä, mitä voisimme KIRA-yhteisölle yhdessä tuottaa.

Vuosi täynnä rajapintojen rakennusta

Miten tuoda KIRA-ekosysteemin toimijat yhteen? Miten läpinäkyvöittää sitä verkostoa, jonka rakennetun ympäristön toimijat muodostavat? Miten rakentaa kokonaiskuvaa siitä, mihin toimiala on matkalla ja mitkä toimenpiteet ja ratkaisut tukevat parhaiten muutosta? Missä KIRA kokoontuu? Millainen on ekosysteemin digitaalinen kaksonen? Miten kansainväliset ekosysteemit voidaan digitaalisesti liittää toisiinsa? Millainen on hallitusohjelman mukainen rakennetun ympäristön rekisteri ja tietoalusta? Nämä kysymykset ovat olleet mielessämme vuonna 2019 – teemat jatkuvat ensi vuonna ja moni ajatus alkaa kantaa hedelmää. Haluamme olla rakentamassa alustoja KIRA-alan systeemiselle muutokselle – yhteinen visio + yhteinen ympäristö + yhteinen informaatio + yhteiset mittarit = yhteinen tulevaisuus.

Kiitos, että jaoitte värikkään vuoden kanssamme ja tervetuloa mukaamme seuraavalle vuosikymmenelle!

Share This

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt sen tarjoamat evästeet. lisätietoa

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close