Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma tukee vuosina 2021–2023 yhteensä 40 miljoonalla eurolla Suomessa toimivia yrityksiä ja muita toimijoita vähähiilisten ratkaisujen kehittämisessä rakennetun ympäristön saralla. Ohjelmalla edistetään myös ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Tavoitteena on vauhdittaa rakennetun ympäristön ilmastonmuutosta torjuvien ja vähähiilisyyttä tukevien tuotteiden, teknologioiden, palveluiden ja toimintamallien kehitystä ja leviämistä, edistää elinkeinorakenteen uudistumista ja kasvattaa suomalaisyritysten kestäviin ratkaisuihin perustuvaa kilpailukykyä.

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma toteuttaa osaltaan  Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility, RRF). Osa RRF -rahoituksesta on päätetty ohjata rakennetun ympäristön ilmastotyöhön ja teemaan liittyviä avustushakuja toteuttavat ympäristöministeriö ja Business Finland.

Jo rahoitettujen hankkeiden tilannehuoneeseen kootaan tietoa yksittäisistä hankkeista, sekä koko ohjelmakokonaisuudesta. Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelman tilannehuoneeseen pääset tutustumaan täältä.

Kuka voi hakea rahoitusta ja miten prosessi etenee?

Kenelle?

Ohjelma on tarkoitettu kaikille toimijoille, jotka kehittävät rakennetun ympäristön vähähiilisyyttä vauhdittavia ratkaisuja. Kiertotalouteen liittyviä hankkeita tuetaan, kun niillä on merkittävät hyödyt vähähiilisen rakennetun ympäristön edistämiseen. 

Business Finlandin pääkohderyhmänä ovat kansainvälistä kasvua ja vientiä tosissaan tavoittelevat yritykset. Rahoitusta voi hakea yksi yritys, yritysten välinen yhteishanke tai vähintään kolmen yrityksen ja tutkimuksen yhteishanke.

Kunnille ja muille julkisille hankintayksiköille voidaan myöntää rahoitusta innovatiivisiin julkisiin hankintoihin. Julkinen sektori voi olla mukana luomassa uusia markkinoita tukemalla innovaatioiden syntymistä tarjoamalla kehitysympäristön ja toimimalla ratkaisun ensiostajana, jolloin yrityksille syntyy markkinareferenssejä.  

Ympäristöministeriön tukea voidaan myöntää yritykselle, yhdistykselle, kunnalle tai muille juridisille henkilöille, joilla on y-tunnus ja jonka velvoitteet, kuten verot ja maksut, on hoidettu asianmukaisesti. Rahoitusta voi saada kansallisille hankkeille, joissa ei välttämättä ole vientipotentiaalia.

Miten?

Ohjelmassa järjestetään yhteensä 7 hakukierrosta. Tarkemmat aikataulut ja hakukriteerit selviävät aina kunkin rahoitushaun materiaaleista. 

Jos näet, että hankkeessasi on kansainvälisesti kiinnostava näkökulma tai vientipotentiaalia, hae rahoitusta ensisijaisesti Business Finlandilta. Jos ehdottamasi hanke ja sen ratkaisut ovat ensisijaisesti vain Suomessa hyödynnettävissä on ympäristöministeriön haku sopivin. Hakemuksia ei siirretä rahoittajalta toiselle, vaan hakemus pitää tehdä uudelleen aina kunkin haun ajankohtana ja hakuilmoituksen mukaisesti.

Jos olet vasta muotoilemassa toteutusideaa, mietit kummasta ohjelmasta rahoitusta kannattaa hakea tai etsit sopivaa kumppania, voit olla yhteydessä KIRAHubiin.

Tuettavien hankkeiden on noudatettava ns. Do no significant harm -periaatetta, eli ne eivät saa aiheuttaa ympäristölle merkittävää haittaa. 

 

Tulevat tapahtumat

Tapahtumia ei löydy!

Vähähiilinen rakennettu ympäristö – katsaus toimialan nykytilanteesta

Tutustu Gaia Consulting Oy:n muistioon, joka on laadittu ohjelmakauden (2021–2026) alkuvaiheessa kuvaamaan toimialan nykytilaa ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Tavoitteena on ollut antaa yleispiirteinen kuvaus, jota voidaan hyödyntää ohjelmatyön suuntaamisessa sekä toisaalta raportoitaessa Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelman rahoituksen (RRF) vaikuttavuudesta EU:lle ohjelmakauden päätyttyä. Muistiota voidaan hyödyntää myös laajemmin; innostamaan alan yrityksiä kehittämään markkinoille vähähiilisiä ratkaisuja ja suuntaamaan alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä koulutusta.

Ajankohtaista

Kiinteistö- ja rakentamisalan innovaatioilla ratkaistaan ilmastokriisiä – kevään hakukierroksilla jaossa vielä noin 12 miljoonaa euroa kehittämistukea

Kiinteistö- ja rakentamisalan päästöjä on mahdollista leikata tehokkaasti ja samalla luoda uutta, kansainvälisestikin kiinnostavaa liiketoimintaa. Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta on haettavissa vielä noin 12 miljoonaa euroa tukea rakennetun ympäristön vihreää siirtymää edistäville tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeille.

Kiinteistö- ja rakentamisala on ilmastokriisissä ratkaisijan paikalla

Rakennetun ympäristön päästöjä on mahdollista leikata tehokkaasti ja samalla kasvattaa liiketoimintaa. Viimeistään nyt kannattaa lähteä mukaan rakentamaan vähähiilistä tulevaisuutta.

Ympäristöministeriö sai 33 hakemusta rakennetun ympäristön vihreää siirtymää vauhdittavaan 3 miljoonan euron hankehakuun

Yritysten, kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden rakennetun ympäristön ilmastotyötä edistäviä hankkeita on avustettu Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelman neljällä hakukierroksella yhteensä jo 13,6 miljoonalla eurolla. Ohjelmassa järjestetään vielä ainakin kaksi hankehakukierrosta, joista seuraava alkaa ympäristöministeriössä 17.10.2022. Business Finlandin 3. haku on auki vielä lokakuun loppuun asti.

Menneet tilaisuudet

Ohjelmatiimi

Sini Uuttu, Business Finland

Sini Uuttu, Business Finland

Business Finlandin rahoitus

Maija Stenvall, ympäristöministeriö

Maija Stenvall, ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön rahoitus

Teemu Lehtinen, KIRAHub

Teemu Lehtinen, KIRAHub

Ohjelman koordinointi, hankkeiden sparraus ja verkottaminen

+358 404566108
teemu@kirahub.org

Katri Trebs

Katri Trebs

Ympäristöministeriön hakujen taloushallinto

Vappu Id, KIRAHub

Vappu Id, KIRAHub

Viestintä

+358 504278700
vappu@kirahub.org

Share This