Viestintäohje rahoitetuille hankkeille

Tältä sivulta löydät ohjeistusta onnistuneeseen ja innostavaan viestintään.

Tervetuloa mukaan Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelman hankkeiden yhteisöön!

​Olette mukana rakennetun ympäristön ilmastotyössä ja rakentamassa Suomesta hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa. Samalla kehitämme kestävästi kasvavaa kotimaista ja kansainvälistä liiketoimintaa.

Kun tekee hyviä asioita, kannattaa niistä kertoa myös muille. Tällä ohjeella haluamme kannustaa suunnitelmalliseen ja vaikuttavaan viestintään. Toivomme myös, että tartutte reippaasti ohjelmassa tarjottuihin mahdollisuuksiin viestiä ja verkostoitua. ​

Rahoittajana meillä on myös muutamia käytännön edellytyksiä ja toiveita huomioitavaksi hankkeessanne – nämä kaikki käydään tässä ohjeessa läpi. ​

Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelman viestintätiimiin!

Tee ainakin nämä

 1. Kerro viestinnässä aina rahoituksen alkuperä esimerkiksi näin: Hankkeemme X on saanut tukea ympäristöministeriöltä/Business Finlandilta Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä.
 2. Käytä viestintätuotteissa (esim. verkkosivut, mediatiedote, esitykset) EU:n Next Generation EY -tunnusta, jonka voit ladata kolmella eri kielellä kuvapankista.
 3. Tee viestintätuotteet saavutettaviksi ja kunnioita tekijänoikeuksia.​

Näitä suosittelemme

 1. Laadi hankkeellesi heti sen alussa viestintäsuunnitelma ja toteuta sitä ahkerasti.​
 2. Luo hankkeellesi sivu www.kirailmasto.fi -verkkosivustolle.
 3. Hyödynnä myös yhteisöalustan tarjoamia mahdollisuuksia hakea kumppaneita ja verkostoitua.​
 4. Tilaa ohjelman uutiskirje. ​
 5. Kerro sosiaalisessa mediassa hankkeestasi aihetunnisteella #KIRAilmasto​

Ohjelman viestintätiimi

Vappu Id

Vappu Id

KIRAHub

+358 504278700
vappu@kirahub.org

Liisa Kemppainen

Liisa Kemppainen

Ympäristöministeriö

Satu Mäki

Satu Mäki

Business Finland

1. Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma lyhyesti

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma myöntää vuosina 2021–2023 noin 40 miljoona euroa rakennetun ympäristön ilmastotyöhön. Valtionavustusta ja muuta rahoitusta on tarjolla niin yrityksille, kunnille, järjestöille kuin muille toimijoille. ​

Ohjelman rahoitus tulee EU:n elvytysvaroista, joiden käytöstä on linjattu Suomen Kestävän kasvun ohjelmassa. ​Ohjelma on ympäristöministeriön ja Business Finlandin yhteinen. Koordinoinnissa ja viestinnässä kumppanina toimii KIRAHub. ​

Ohjelmalla vauhditetaan rakennetun ympäristön ilmastonmuutosta torjuvien ja vähähiilisyyttä tukevien tuotteiden, teknologioiden, palveluiden ja toimintamallien kehitystä ja leviämistä, edistetään elinkeinorakenteen uudistumista ja kasvatetaan suomalaisyritysten kestäviin ratkaisuihin perustuvaa kilpailukykyä.​ Ohjelmalla edistetään myös ilmastonmuutokseen sopeutumista.

2. Miksi rakennetun ympäristön ilmastotyö on tärkeää?

Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaisesti Suomen tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.​

Hiilineutraaliuteen ei ole oikotietä, vaan kaikkien yhteiskunnan alojen ja toimijoiden on oltava mukana ilmastotalkoissa. Saavutamme tavoitteen vain yhdessä.​

Rakennetusta ympäristöstä on siis löydettävissä merkittävä lohko ilmastoratkaisua. Rakennuksista ja rakentamisesta aiheutuu 1/3 Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Rakennuksissa kuluu myös paljon luonnonvaroja ja energiaa. ​

Vähähiilisyys on kilpailuvaltti. Koko maailma suuntaa kohti vähähiilisyyttä ja edelläkävijöille on tarjolla suuret markkinat.

3. Ohjelman kanavat viestinnän ja vuorovaikutuksen tukena

Viestimme ohjelmasta esimerkiksi tiedotteillaverkkouutisilla, sosiaalisessa mediassa sekä erilaisissa puheenvuoroissa ja tilaisuuksissa. Hyödynnämme näissä myös hankkeiden kuulumisia ja tuloksia. Olethan meihin siis yhteydessä heti, kun vähänkin viestityttää!

Verkkosivusto www.kirailmasto.fi on ohjelman kotipesä. Hankkeet voivat jakaa sivustolla omia tiedotteitaan, luoda oman hankesivunsa, etsiä kumppaneita ja verkostoitua muiden hankkeiden kanssa. KIRAilmasto-sivun hankeviestinnän välineitä voivat hanketoimijat hyödyntää omatoimisesti ja ohjelman viestintätiimin avustuksella. 

Sekä rahoitusta saaneille hankkeille että laajemmin ohjelmasta kiinnostuneille toimijoille on luotu oma yhteisöalusta osoitteeseen kirailmasto.solved.fi. Alustalla voit viestiä hankkeestanne, kertoa tapahtumista ja verkostoitua muiden ​ammattilaisten kanssa.

Ympäristöministeriön rahoitusta saaneiden hankkeiden perustiedot viedään myös yhteiseen hankeikkunaan. Tästä saat tarkemmat ohjeet hankkeellesi nimetyltä ympäristöministeriön valvojalta. Tiedot hankeikkunaan vie ympäristöministeriö. Valtioneuvoston hankeikkuna on ministeriöiden julkinen verkkopalvelu, jota käytetään hankeseurannassa. Palvelu lisää hallinnon avoimuutta. 

Uutiskirje kertoo ohjelman ajankohtaiset kuulumiset noin kerran kuukaudessa. Kerromme uutiskirjeessä mielellämme myös hankkeiden terveisiä. Tilaa uutiskirje ja pysyt kärryillä!

#KIRAilmasto-aihetunniste kokoaa yhteen ohjelmasta käytävän keskustelun esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Seuraa aihetunnistetta ja käytä sitä, kun viestit omasta työstäsi. Merkitse sopivissa kohdissa sosiaalisen median julkaisuihin mukaan ympäristöministeriön, Business Finlandin ja KIRAHubin tilit, jotta tieto tavoittaa meidät ja voimme jakaa viestiä eteenpäin.

4. 6 vinkkiä vaikuttavaan hankeviestiin

 1. Mitä paremmin suunnittelet viestintää, sitä vaikuttavampaan lopputulokseen yleensä pääset. ​Suosittelemme laatimaan hankkeelle heti alkuvaiheessa viestintäsuunnitelman, jossa otetaan kantaa ainakin viestinnän kohderyhmiin, sisältöön, ajoitukseen ja muotoon. Pohdi siis:
  • Kenelle viestit? Keihin hanke ja sen tulokset vaikuttavat? Keiden pitää saada hankkeesta tietoa? Keiden olla siinä mukana? Ketkä ottavat tulokset käyttöönsä? 
  • Mitä viestit? Mitä haluat ihmisten muistavan? Onko eri kohderyhmille erilaisia viestejä? Laadi hankkeestasi etukäteen muutama ytimekäs ja ymmärrettävä ydinviesti, joita toistat. Päivitä ydinviestejä hankkeen edetessä.
  • Milloin viestit? Laadi viestintäkalenteri, johon kokoat hankkeen tärkeimmät askeleet ja tulokset sekä niihin liittyvät viestintätoimet ja vastuut.
  • Miten viestit? Missä tavoitat kohderyhmäsi, mitä kanavia he seuraavat, mihin tilaisuuksiin he osallistuvat? Miten muotoilet sisältäsi sopivaan muotoon eri kanaviin?

 2. Kerää tietoa työn etenemisestä koko ajan. Kerro pienistäkin etenemisistä ja onnistumisista. Kerro, että olet mukana laajemmassa muutoksessa.​
 3. Viestinnässä on hyvä keskittyä tavoiteltuihin muutoksiin ja vaikutuksiin sekä sitoa oma asia laajempaan asiakokonaisuuteen, kuten Suomen 2035 hiilineutraaliustavoitteeseen. Myös kasvot hankkeen takana, eli ihmisen oma ääni kiinnostaa. ​
 4. Moni hakee tietoja verkosta hakukoneiden välityksellä. Perustiedot omasta työstä kannattaa tarjota hankkeen osallistujien omilla verkkosivuilla selkeästi kaikille kiinnostuneille. Tämä parantaa tiedon löydettävyyttä hakukoneissa. Ohjelma tarjoaa hankkeille mahdollisuuden laatia hankesivun osaksi www.kirailmasto.fi-sivustoa – kannustamme lämpimästi tutustumaan! ​
 5. Viestimällä omasta työstä monessa eri kanavassa voit tavoittaa eri kohderyhmiä. Tarinat, valokuvat, videot, ja infograafit ovat kiinnostava tapa viestiä onnistumisista. Hyödynnä myös sosiaalista mediaa, blogeja ja vieraskyniä.​
 6. Toimittajien kautta oman asiansa voi saada esille lehtiin ja muihin medioihin – ja siten oman asiansa laajemman yleisön tietoisuuteen. ​​

5. Kysymyksiä viestinnän tueksi

 • Millaista muutosta hankkeella tavoitellaan? Mitkä ovat sen tavoitteet?
 • Millaisia ihmisiä hankkeen takaa löytyy?
 • Mitä aiotte tehdä ja miksi? Onko jotain, mihin toivotte tietoa ja tukea muilta alan toimijoilta?
 • Mitä käytännön tuloksia hankkeessa on syntynyt? Esimerkiksi tuotteita, palveluita, julkaisuja, työkaluja, toimintamalleja, uudenlaista yhteistyötä?
 • Mitä tietoa tulosten vaikutuksista on saatavilla? Miten tätä tietoa on kerätty tai mitattu?
 • Miten hyvin hanke on edistänyt rakennetun ympäristön vähähiilisyyttä?
 • Miten hanke edistää Suomen hiilineutraaliustavoitetta 2035?
 • Onko hanke saanut aikaan muutoksia hankkeen kohderyhmien toimintatavoissa?
 • Mikä on tuotettujen ratkaisujen pysyvyys? Ovatko ratkaisut monistettavissa ja jaettavissa?
 • Kuka tuloksista ja ratkaisuista hyötyisi? Onko tuloksilla vientipotentiaalia?

 

6. Kerro aina rahoituksen alkuperä

Saamanne hankerahoituksen ehtona on, että tuotte viestinnässä selkeästi esiin rahoituksen alkuperän. Rahoituksen lähde on hyvä mainita esimerkiksi mediatiedotteissa, verkkosivuilla, videoissa, esityksissä sekä kun kerrotte hankkeesta eri tilaisuuksissa. Voit käyttää esimerkiksi alla olevaa muotoilua:​

Hankkeemme X on saanut tukea ympäristöministeriöltä/Business Finlandilta Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä.

Viestinnässä on myös käytettävä EU:n Next Generation EU -tunnusta.

Muista siis lisätä tunnus esimerkiksi verkkosivuille, mediatiedotteisiin, esityskalvoihin ja muihin luonteviin paikkoihin. Logon voi ladata valtiovarainministeriön kuvapankista. Logo löytyy kahtena eri väriversiona suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Logoa ei saa muokata ja sitä on käytettävä vähintään yhtä isossa koossa kuin muita samassa yhteydessä käytettäviä logoja. ​
Muita vaatimuksia visuaalisuudelle ei ole, vaan voitte viestiä teille sopivalla ilmeellä. ​

7. Huomioi saavutettavuus ja tekijänoikeudet

Saavutettavuus on verkkomaailman esteettömyyttä, ja siitä on hyötyä meille jokaiselle.​

Kannustamme tuottamaan kaiken hankkeen verkkomateriaalin saavutettavaksi, esimerkiksi siis verkossa julkaistavat tekstit, oppaat ja muut julkaisut, videot sekä kuvat. ​

Saavutettavuus kannattaa huomioida jo materiaalien suunnitteluvaiheessa. ​

Lisätietoa saavutettavien sisältöjen tuottamisesta löydät Celian sivuilta www.saavutettavasti.fi sekä saavutettavuusvaatimuksista Aluehallintoviraston sivuilta www.saavutettavuusvaatimukset.fi​.

Kunnioita tekijänoikeuksia. Hankkeen toteuttaja vastaa itse siitä, että esimerkiksi hankkeen viestinnässä käytettävien kuvien ja videoiden oikeudet ovat kunnossa.​

Share This