Ympäristöministeriö on osana Ryhti-hanketta laatimassa tietomallia rakennusperinnön ja arkeologisen kulttuuriperinnön suojelua koskevista päätöksistä.

Tavoitteena on tuottaa yksi tietomalli, jossa on otettu huomioon tietosisällöt ja -tarpeet kaikista niistä laeista, joiden perusteella tehdään suojelupäätöksiä. Työ on käynnistetty marraskuussa 2021 ja se on valmistumassa 30.4.2022. Konsulttina työssä toimii PlanDisain Oy.

Vastaa viimeistään 4.4.

 • Tietomalliprojekti on edennyt siihen vaiheeseen, että tietomallin ensimmäinen luonnos on valmistunut ja sitä koskien halutaan kerätä  kommentteja kulttuuriympäristöalan toimijoilta. Kutsummekin teidät nyt osallistumaan tietomallin avoimelle kommentointikierrokselle, joka on käynnissä ma 4.4.2022 saakka.

  Kommentoitava tietomalliluonnos on nähtävillä ja tutkittavissa Yhteentoimivuusalustan Tietomallit-työkalussa:

  https://tietomallit.suomi.fi/model/kult-paat/.

  Kommentointi tapahtuu Ota kantaa -kyselyn kautta (vastaa viimeistään 4.4.2022):

  https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/706/osallistuminen/1281/kysely/

  Kommentteja pyydetään erityisesti tietomallin luokasta ”Kulttuuriympäristön suojelustatus”, sen termistöstä sekä siihen liittyvistä koodistoista.

KUVA: Ohje, miten yhteentoimivuusalustalla olevasta tietomallista löytää siinä käytetyt koodistot.

Olisitko sinä kiinnostunut blogaamaan/vlogaamaan kanavissamme ja nostamaan #KIRAHVIn pöydälle? Tiedätkö jonkun, jonka ääni kannattaisi ehdottomasti nostaa Hubissa esiin? Ilmoita oma aiheesi mukaan

Share This