”Sähköinen hyväksyntä on sujuvuutta!

HUS Kiinteistöt

Miksi lähdette mukaan #kynätpois-haasteeseen?

Olemme ottaneet sähköisen hyväksynnän käyttöön jo vuosia sitten ja laajentaneet sen koskemaan koko yhtiötä. Koko yli 360-henkinen HUS Kiinteistöt voi nyt hoitaa hyväksynnät, työsopimukset ja pöytäkirjojen allekirjoitukset sähköisesti. Myös asiakkaat ja pienetkin yhteistyökumppanit pääsevät helposti mukaan.

Etätyö, joustavat toimintatavat ja prosessien nopeutuminen tehostavat toimintaa ja ovat ympäristöllisesti kestäviä, kun paperia ei tarvitse kuluttaa ja liikutella. Sähköistäminen säästää myös kustannuksia ja lisää toiminnan läpinäkyvyyttä ja tiedon jäljitettävyyttä. Haluamme olla modernisti toimiva työyhteisö ja haasteeseen osallistumalla osoittaa muillekin, että mukaan kannattaa lähteä.

Mihin käytätte sähköisen allekirjoittamisen myötä säästyvät eurot?

Vuositasolla säästämme arviolta yli 100 000 euroa prosessien nopeutuessa sähköisten työnkulkujen avulla. Omistajamme HUS hyötyy työmme tehostumisesta, mikä taas vaikuttaa hoitotyöhön suunnattujen julkisten varojen käyttöön. Viime kädessä näin toimimalla erikoissairaanhoitoon jää enemmän euroja.

Entä miten hyödynnätte sähköisen allekirjoittamisen myötä vapautuvan ajan?

Kun käytämme resursseja entistä tehokkaammin, kilpailukykymme paranee. Teemme enemmän vähemmällä.

Miten ilmastotyö ja vastuullisuusasiat näkyvät liiketoiminnassanne ja miten edistätte niitä digitaalisilla ratkaisuilla?

Edistämme ilmastotyötä ja vastuullisuutta kaikessa toiminnassamme. Olemme mm. sitoutuneet Green Office -toimintamalliin ja päässeet todella pitkälle paperittomuudessa.

Materiaalin kulutuksen ja paperin liikuttelun väheneminen pienentää ympäristökuormitustamme. Yksittäisen paperin kohdalla vaikutus on pieni, mutta suurina massoina sillä on jo merkityksellistä. Etätyö on toinen päästöjä vähentävä toimintatapa.

Mitä rakennetun ympäristön kestävä digitalisaatio teille merkitsee?

Digitalisaatio näkyy selvästi rakennuttamistoiminnassamme. Suunnittelun tuotemallit ja tiedon sähköinen siirto sitoo toimijoita yhteen. Hankkeiden aikana syntyvä tieto rikastuu ja kumuloituu kiinteistön elinkaaren käyttöön.

Toisaalta hoitotyön prosessien digitalisointi, etätyö ja tiedonkulun nopeutuminen mahdollistavat optimaalisen ja joustavan tilankäytön. Tilat ovat monikäyttöisiä ja digitaaliset valmiudet tukevat tätä. Tilojen ja palveluverkoston sijaintia voi niin ikään optimoida. Kaikki tämä on mielestämme kestävää digitalisaatiota.

Mitä aiotte seuraavaksi digitalisoida?

Laajennamme edelleen hyviä digitalisaatiokäytäntöjä. Haluamme sujuvoittaa ja nopeuttaa prosesseja sähköisellä hyväksynnällä viemällä se systemaattisesti kaikkiin prosesseihin.

Kenet haastatte mukaan kampanjaan?

Haastamme kaikki kaupungit ja erityisesti Helsingin mukaan.

Millainen on #kynätpois-haasteelle omistettu mietelauseenne?

Sähköinen hyväksyntä on sujuvuutta!

Juha Tiuraniemi, toimitusjohtaja, HUS Kiinteistöt

#kynätpois-haaste tähtää kiinteistö- ja rakentamisalan toiminnan tehostamiseen kannustamalla koko toimialaa sähköisen allekirjoituksen käyttöönottoon. Sähköinen allekirjoitus mahdollistaa katkeamattomat digitaaliset prosessit sekä tuottaa selvää ajan ja rahan säästöä kaikille osapuolille. Paperista luopumisella on myös positiivisia vaikutuksia ympäristöön. Luopumalla säästät!

Ota haaste vastaan!

Tilaa myös #kynätpois-haasteen päivitykset, inspiroidu KIRA-alan digitalisaatiotarinoista ja lisää oma tarinanne mukaan!

#kynätpois-haasteen mahdollistavat Rakennusteollisuus RT, RAKLI, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL, Isännöintiliitto, Kiinteistötyönantajat, Kiinteistövälitysalan keskusliitto KVKL, Rakennustietosäätiö RTS, sekä Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ja Kiinteistöliitto. Ympäristöministeriö tilasi kampanjan valmistelun ja kampanja on saanut myös tukea Kiinteistöalan koulutussäätiöltä.

Kampanjan koordinoinnista ja konseptoinnista vastaa KIRAHub (KIRA-InnoHub ry). KIRAHub on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, jonka missiona on vauhdittaa rakennetun ympäristön kestävää digitalisaatiota. KIRAHub työskentelee tiiviissä yhteistyössä valtionhallinnon, kuntien, yksityisen sektorin ja tutkimuslaitosten kanssa.

Kampanjan kumppanina toimii sähköistä allekirjoitusta erityisesti KIRA-alalle tarjoava SignSpace. Kumppanuusmahdollisuutta tarjottiin avoimesti kaikille lähtöselvityksessä tunnistetuille palveluntarjoajille.

Share This