”Elä enemmän

VAV-konserni

Miksi lähdette mukaan #kynätpois-haasteeseen?

Olimme mukana jo SignSpace pilotissa, sillä meillä tehdään paljon sopimuksia ja näimme, että sähköisestä järjestelmästä olisi aivan selvä hyöty arjen asioiden sujuvuudelle, kuten asiakirjojen hallinnalle ja ajankäytölle.

Mihin käytätte sähköisen allekirjoittamisen myötä säästyvät eurot?

Digitalisaation kehittämiseen

Entä miten hyödynnätte sähköisen allekirjoittamisen myötä vapautuvan ajan?

Kyllä se menee muihin työasioihin. Nyt etätyöaikana sähköisen allekirjoituksen hyödyt mm. ajan, polttoaineen ja paperin säästöinä ovat erityisesti korostuneet.

Miten ilmastotyö ja vastuullisuusasiat näkyvät liiketoiminnassanne ja miten edistätte niitä digitaalisilla ratkaisuilla?

Ilmastotyö ja vastuullisuus ovat olennainen osa toimintaamme. Rakennutamme kaikki uudiskohteet Joutsenmerkki-tasoisina, toimistomme on siirtynyt Green Officeksi, erilaiset kiinteistöautomatiikkaan liittyvät energiahallinnan ratkaisut ovat arkipäivää, jätteiden määrää pyritään kiinteistöillä vähentämään ja kierrätystä lisäämään. Viestimme aktiivisesti asukkaillemme ja asiakkaillemme ympäristötavoitteistamme ja järjestämme esim. kampanjoita energian kulutuksen vähentämiseksi.

Mitä rakennetun ympäristön kestävä digitalisaatio teille merkitsee?

Se on olennainen osa tämän päivän ympäristötyötä alalla, jossa rakenteita ja tekniikkaa on paljon. Ellei mittaa ja seuraa tarkasti, niin kehitystyökin on lähinnä arpapeliä.

Mitä aiotte seuraavaksi digitalisoida?

Laajennamme asiakkaillemme tarjottavia sähköisiä palveluita.

Kenet haastatte mukaan kampanjaan?

Kunnalliset vuokrataloyhtiöt

Millainen on #kynätpois-haasteelle omistettu mietelauseenne?

VAV:n slogan on ”Elä enemmän”, joka sisältää sen, että kun asuu meidän vuokra-asunnoissamme, niin aikaa ja rahaa jää itselle tärkeisiin asioihin, kun vuokra on kohtuullinen ja palvelut ovat sähköisesti tarjolla kellonajasta riippumatta, eikä kaikkea tarvitse itse tehdä. Tämän ajatuksen sisälle sujahtaa myös SignSpace.

Teija Ojankoski, toimitusjohtaja

#kynätpois-haaste tähtää kiinteistö- ja rakentamisalan toiminnan tehostamiseen kannustamalla koko toimialaa sähköisen allekirjoituksen käyttöönottoon. Sähköinen allekirjoitus mahdollistaa katkeamattomat digitaaliset prosessit sekä tuottaa selvää ajan ja rahan säästöä kaikille osapuolille. Paperista luopumisella on myös positiivisia vaikutuksia ympäristöön. Luopumalla säästät!

Ota haaste vastaan!

Tilaa myös #kynätpois-haasteen päivitykset, inspiroidu KIRA-alan digitalisaatiotarinoista ja lisää oma tarinanne mukaan!

#kynätpois-haasteen mahdollistavat Rakennusteollisuus RT, RAKLI, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL, Isännöintiliitto, Kiinteistötyönantajat, Kiinteistövälitysalan keskusliitto KVKL, Rakennustietosäätiö RTS, sekä Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ja Kiinteistöliitto. Ympäristöministeriö tilasi kampanjan valmistelun ja kampanja on saanut myös tukea Kiinteistöalan koulutussäätiöltä.

Kampanjan koordinoinnista ja konseptoinnista vastaa KIRAHub (KIRA-InnoHub ry). KIRAHub on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, jonka missiona on vauhdittaa rakennetun ympäristön kestävää digitalisaatiota. KIRAHub työskentelee tiiviissä yhteistyössä valtionhallinnon, kuntien, yksityisen sektorin ja tutkimuslaitosten kanssa.

Kampanjan kumppanina toimii sähköistä allekirjoitusta erityisesti KIRA-alalle tarjoava SignSpace. Kumppanuusmahdollisuutta tarjottiin avoimesti kaikille lähtöselvityksessä tunnistetuille palveluntarjoajille.

Share This