”Uskalletaan kehittyä ja kehittää!”

LogisTila Oy // www.logistila.fi

Miksi lähdette mukaan #kynätpois-haasteeseen?

Digitaalinen allekirjoittaminen on olennainen osa nykypäivän liiketoimintaa ja sillä saavutetaan paljon hyötyjä. Haluamme olla omalta osaltamme mukana edesauttamassa kehitystä.

Toimitilavälitysalalla allekirjoitetaan paljon erilaisia dokumentteja. Pahimmillaan dokumentit ensin tulostetaan, sitten ne allekirjoitetaan kynällä, skannataan ja lähetetään sähköpostilla eteenpäin sekä arkistoidaan. Prosessissa kuluu paljon paperia, mustetta ja aikaa. Etenkin näin etätyöaikana kyseinen prosessi saattaa olla myös hankalasti toteutettavissa.

Koemme myös tärkeänä sähköisen allekirjoittamisen mahdollistaman vahvan tunnistautumisen ja ympäristön kuormituksen vähentämisen.

Mihin käytätte sähköisen allekirjoittamisen myötä säästyvät eurot?

Emme ole vielä päättäneet tarkemmin, mihin käytämme säästyvät eurot.

Entä miten hyödynnätte sähköisen allekirjoittamisen myötä vapautuvan ajan?

Vapautuvan ajan avulla pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin. Asiakaslähtöisyys on kaiken toimintamme ydin.

Miten ilmastotyö ja vastuullisuusasiat näkyvät liiketoiminnassanne ja miten edistätte niitä digitaalisilla ratkaisuilla?

LogisTila on sitoutunut tarjoamaan välityspalveluita hyvää välitystapaa ja lakia noudattaen. Toimimme yhteiskuntavastuullisesti ja mahdollisimman läpinäkyvästi. Tuemme henkilöstömme osaamista, kehittymistä ja hyvinvointia. Haluamme olla yritteliäs, sitoutunut ja välittävä yritys.

Ympäristön kunnioittaminen on osa vastuullisuuttamme. Suosimme nykyaikaisia sähköisiä vaihtoehtoja aina mahdollisuuksien mukaan. Käytämme muun muassa verkkopalavereita, digimainontaa ja uusimpana sähköistä allekirjoittamista. Huomioimme myös kestävän kehityksen yrityksemme toiminnassa.

Yhdessä asiakkaidemme kanssa panostamme toimitilojen tilatehokkuuteen ja ylläpitokustannuksien optimointiin. Nämä asiat heijastuvat talouden lisäksi mm. energian- ja vedenkulutukseen.

Mitä rakennetun ympäristön kestävä digitalisaatio teille merkitsee?

Kestävä digitalisaatio tuo varmasti uutta kehitystä ja ratkaisuja kiinteistö- ja rakentamisalalle. Kiinteistöihin liittyvän tiedon avoin jakaminen ja hyödyntäminen vähentäisi esimerkiksi ympäristön kuormitusta ja samalla nykyistä rakennuskantaa voitaisiin käyttää huomattavasti tehokkaammin.

Mitä aiotte seuraavaksi digitalisoida?

Emme ole vielä päättäneet, mitä aiomme seuraavaksi digitalisoida.

Kenet haastatte mukaan kampanjaan?

Haastamme mukaan kaikki toimitilavälittäjät!

Millainen on #kynätpois-haasteelle omistettu mietelauseenne?

Uskalletaan kehittyä ja kehittää!

#kynätpois-haaste tähtää kiinteistö- ja rakentamisalan toiminnan tehostamiseen kannustamalla koko toimialaa sähköisen allekirjoituksen käyttöönottoon. Sähköinen allekirjoitus mahdollistaa katkeamattomat digitaaliset prosessit sekä tuottaa selvää ajan ja rahan säästöä kaikille osapuolille. Paperista luopumisella on myös positiivisia vaikutuksia ympäristöön. Luopumalla säästät!

Ota haaste vastaan!

Tilaa myös #kynätpois-haasteen päivitykset, inspiroidu KIRA-alan digitalisaatiotarinoista ja lisää oma tarinanne mukaan!

#kynätpois-haasteen mahdollistavat Rakennusteollisuus RT, RAKLI, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL, Isännöintiliitto, Kiinteistötyönantajat, Kiinteistövälitysalan keskusliitto KVKL, Rakennustietosäätiö RTS, sekä Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ja Kiinteistöliitto. Ympäristöministeriö tilasi kampanjan valmistelun ja kampanja on saanut myös tukea Kiinteistöalan koulutussäätiöltä.

Kampanjan koordinoinnista ja konseptoinnista vastaa KIRAHub (KIRA-InnoHub ry). KIRAHub on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, jonka missiona on vauhdittaa rakennetun ympäristön kestävää digitalisaatiota. KIRAHub työskentelee tiiviissä yhteistyössä valtionhallinnon, kuntien, yksityisen sektorin ja tutkimuslaitosten kanssa.

Kampanjan kumppanina toimii sähköistä allekirjoitusta erityisesti KIRA-alalle tarjoava SignSpace. Kumppanuusmahdollisuutta tarjottiin avoimesti kaikille lähtöselvityksessä tunnistetuille palveluntarjoajille.

Share This