Haluamme olla mukana edistämässä hyvinvointia

Kai Puustinen // STUL ry

Miksi lähdette mukaan #kynätpois-haasteeseen?

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin arvomaailmassa sijoittuvat vihreät arvot korkealle. Liiton edustama ala – sähköinen talotekniikka – on jo muutoinkin aivan keskeinen pyrittäessä kohti hiilineutraaliustavoitteita.

STULissa on jo pari vuotta sitten käynnistetty liiton oman toiminnan kehittäminen kohti paperitonta – ja kynätöntä – konttoria. Järjestö otti ensimmäisten joukossa käyttöönsä SignSpace sähköisen allekirjoituksen ja tätä nykyä kaikki liiton ja sen palveluyhtiöiden dokumentit allekirjoitetaan sähköisesti ja arkistoidaan samaan SignSpace-järjestelmään.

Halusimme olla edelläkävijä ja näyttää koko jäsenistöllemme esimerkkiä siitä, miten kätevästi sähköiseen allekirjoittamiseen siirtyminen sujuu. Esimerkiksi kaikki palvelusopimukset ja eri hallintoelinten kokousten pöytäkirjat allekirjoitetaan sähköisesti. 

Mitä etua sähköurakoitsijoille dokumenttien allekirjoittamisesta sähköisesti?

Jo pienenkin yrityksen arjessa pyörii jatkuvasti suuri määrä erilaisia allekirjoittamista edellyttäviä dokumentteja. On työsuhteisiin liittyviä, urakkasopimuksiin tai muihin asiakassopimuksiin liittyviä asiakirjoja jne., joiden hallinnointiin kuluu aikaa ydintekemiseltä. Dokumenttien arkistointi ja löydettävyys sekä erilaiset varmistukset ja tietosuojakysymykset saattavat huolettaa. Työkohteissa urakointiprosessia saattaa hidastaa asiakirjojen tarkistamiseen ja allekirjoittamiseen kuluva aika.

Kun edellä lueteltuja asioita voi ratkaista sähköisellä allekirjoitus- ja arkistointityökalulla, yrittäjillä on paremmat lähtökohdat keskittyä liiketoimintansa harjoittamiseen.

Sähköisestä allekirjoittamisesta seuraa paljon ekologista hyvää. Paperittomuuden ansiosta metsiemme puut saavat jäädä pystyyn toimimaan tehokkaina hiilinieluina. Metsä on suomalaisten aarre, jossa rentoudumme samoillen ja luontoa ihaillen. Tässäkin mielessä näen, että jokainen askel kohti paperittomuutta – ja kynättömyyttä – edistää kansamme hyvinvointia.

Kenet haastatte mukaan kampanjaan?

Vauhdittaakseen jäsenistönsä toiminnan digitalisoimista ja edistääkseen yleisesti vihreää siirtymää STUL on solminut Vastuu Groupin kanssa sopimuksen, joka antaa kaikille liiton varsinaisille jäsenille merkittävän edun SignSpacen käyttöönottamisessa. Jäsenemme saavat ensin 3 kuukauden kokeilujakson veloituksetta ja sen jälkeen pysyvän 25 %:n alennuksen palvelumaksuun.

Haastammekin mukaan #Kynätpois -kampanjaan kaikki sähköisen talotekniikan toimijat.

#kynätpois-haaste tähtää kiinteistö- ja rakentamisalan toiminnan tehostamiseen kannustamalla koko toimialaa sähköisen allekirjoituksen käyttöönottoon. Sähköinen allekirjoitus mahdollistaa katkeamattomat digitaaliset prosessit sekä tuottaa selvää ajan ja rahan säästöä kaikille osapuolille. Paperista luopumisella on myös positiivisia vaikutuksia ympäristöön. Luopumalla säästät!

Ota haaste vastaan!

Tilaa myös #kynätpois-haasteen päivitykset, inspiroidu KIRA-alan digitalisaatiotarinoista ja lisää oma tarinanne mukaan!

#kynätpois-haasteen mahdollistavat Rakennusteollisuus RT, RAKLI, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL, Isännöintiliitto, Kiinteistötyönantajat, Kiinteistövälitysalan keskusliitto KVKL, Rakennustietosäätiö RTS, sekä Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ja Kiinteistöliitto. Ympäristöministeriö tilasi kampanjan valmistelun ja kampanja on saanut myös tukea Kiinteistöalan koulutussäätiöltä.

Kampanjan koordinoinnista ja konseptoinnista vastaa KIRAHub (KIRA-InnoHub ry). KIRAHub on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, jonka missiona on vauhdittaa rakennetun ympäristön kestävää digitalisaatiota. KIRAHub työskentelee tiiviissä yhteistyössä valtionhallinnon, kuntien, yksityisen sektorin ja tutkimuslaitosten kanssa.

Kampanjan kumppanina toimii sähköistä allekirjoitusta erityisesti KIRA-alalle tarjoava SignSpace. Kumppanuusmahdollisuutta tarjottiin avoimesti kaikille lähtöselvityksessä tunnistetuille palveluntarjoajille.

Share This