Kynät pois -haasteessa käytetty laskentamalli

Haastekampanjan tavoitteena on ollut tehostaa kiinteistö- ja rakentamisalan toimintaa kannustamalla koko toimialaa sähköisen allekirjoituksen käyttöönottoon.

Keskustelua haluttiin herättää konkreettisten esimerkkien avulla ja siksi haastekampanjan osana luotiin asuntolainalaskurin kaltainen työkalu organisaatiokohtaisten säästöjen esittämiseen. Eri toimijoilta saatujen tietojen pohjalta on laskettu myös haastekampanjan laaja-alaisempaa säästöpotentiaalia esittävät luvut, jotka realisoituisivat, mikäli kaikki haasteeseen osallistuneet tahot siirtyisivät sähköiseen allekirjoittamiseen. Nämä tulokset on esitetty haastekampanjan etusivulla.

Haastekampanjan laskelmissa käytetyt oletusarvot ja laskentakaavat on esitetty tarkemmin alla kunkin vaikutusteeman osalta.

Laskennan oletukset ja käytetyt oletusarvot

 

  • Yhden asiakirjan allekirjoittamiseen kuluvan ajan arvona laskennassa on käytetty KIRAHubin toteuttaman kyselyn ja selvityksen pohjalta määriteltyä oletustarvoa 15 minuuttia.
  • Henkilötyötunnin arvona on laskennassa käytetty Tilastokeskuksen ilmoittamien sektorikohtaisten työvoimakustannusten pohjalta laskettua keskimääräistä arvoa 37,59 €.
  • Työpäivän kestona on käytetty oletusarvoa 7,5 tuntia ja kuukausittaisten työpäivien määränä arvoa 20.
  • Tulostamisen aiheuttaman kustannuksen arvona on käytetty Viron vastaavan laskurin ilmoittamaa yksikkökustannusta 0,36€.
  • Allekirjoitetun asiakirjan postittamisesta aiheutuvan kustannuksen arvona on käytetty Postin hinnaston mukaista kirjatun kirjeen yksikköhintaa 8,40€.
  • Digikehityshankkeen kustannuksena on käytetty oletusarvoa 10 000 € / hanke.
  • Päästövähennys on laskettu tulostamatta jäävien paperiarkkien määrän mukaaan. Oletuksena on käytetty Motivan Ilmastolaskurissa määriteltyä paperin ekvivalenttisia CO2-päästökertoimia ja oletusarvoja (kopiopaperin päästöarvo: 905 gCO2ekv/kgpaperi, yhden paperiarkin paino: 5g).

Sosiaalinen vaikutus

Allekirjoittamiseen käytetty työaika

Kuukausittainen allekirjoitusten määrä x Yhden asiakirjan allekirjoittamiseen kuluva aika x (Käsin allekirjoitettujen asiakirjojen prosenttiosuus + Osin digitaalisesti allekirjoitettujen asiakirjojen prosenttiosuus) x 12

Vuosittain muuhun työhön vapautuva aika

Ylläolevan laskennan tulos / 7,5 / 20

 

Taloudellinen vaikutus

Käytetystä työajasta, tulostamisesta ja postittamisesta aiheutuvat kustannukset

Käytetyn työajan kustannus + Tulostamisen kustannus + Postittamisen kustannus

Käytetyn työajan kustannus:

Allekirjoitettavien asiakirjojen kappalemäärä kuukaudessa x Yhden asiakirjan allekirjoittamiseen kuluva aika x (Käsin allekirjoitettujen asiakirjojen prosenttiosuus + Osin digitaalisesti allekirjoitettujen asiakirjojen prosenttiosuus) x Henkilötyötunnin työvoimakustannus

Tulostamisen kustannus:

Allekirjoitettavien asiakirjojen kappalemäärä kuukaudessa x Asiakirjoista keskimäärin otettavien kopioiden määrä x Asiakirjojen keskimääräinen sivumäärä x (Käsin allekirjoitettujen asiakirjojen prosenttiosuus + Osin digitaalisesti allekirjoitettujen asiakirjojen prosenttiosuus) x (Yhden sivun tulostamisesta aiheutuva kustannus)

Postittamisen kustannus:

Allekirjoitettavien asiakirjojen kappalemäärä kuukaudessa x Käsin allekirjoitettujen asiakirjojen prosenttiosuus x Allekirjoitetun asiakirjan postittamisen kustannus

Kustannussäästöjen avulla mahdollistetut kehityshankkeet


Ylläolevan laskennan tulos / yhden digikehityshankkeen kustannus

Ympäristövaikutus

Tulostettujen paperiarkkien määrä

Allekirjoitettavien asiakirjojen kappalemäärä kuukaudessa x Asiakirjoista keskimäärin otettavien kopioiden määrä x Asiakirjojen keskimääräinen sivumäärä x (Käsin allekirjoitettujen asiakirjojen prosenttiosuus + Osin digitaalisesti allekirjoitettujen asiakirjojen prosenttiosuus) x 12

Tulostamisen vähentymisestä aiheutuva päästövähennys

Ylläolevan laskennan tulos x kopiopaperin päästöarvo x yhden paperiarkin paino / 1000

Share This

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt sen tarjoamat evästeet. lisätietoa

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close