Digitaalinen kaksonen on ollut kuuma aihe kiinteistö- ja rakennusalalla jo useamman vuoden ajan. Nyt digitaalisen kaksosen ajattelua on tuotu yhä enemmän myös liikenteen kehittämiseen.

KiraHUB ja Forum Virium Helsinki yhteistyökumppaneineen järjestivät 1.9.2021 Digikaksoset yhteen: rakennettu ympäristö + liikenne -webinaarin. Tavoitteena oli tunnistaa eri tahojen kehittämien digikaksosten synergioita ja yhteistyön mahdollisuuksia. Tapahtuma kokosi laajan asiantuntijajoukon keskustelemaan kahteen paneeliin. Katsojia tilaisuudella oli yli 150. Tähän artikkeliin on koottu yhteenveto päivän paneelikeskusteluista.

Tarvitaan ekosysteemistä yhteistyötä

Ekosysteemipaneelissa digikaksosia kehittäviä tahoja edustivat Pekka Koponen Forum Virium Helsingistä, Juha Saarentaus GeoForum Finlandista, Janne Lautanala Fintrafficista, Antti Jakobsson Maanmittauslaitokselta sekä Minna Perähuhta ympäristöministeriöltä.

Liikenne ja rakennettu ympäristö liittyvät erottamattomasti toisiinsa, ja sama koskee niihin liittyviä datoja ja digikaksosia. Liikkumista ei voi ymmärtää ilman tietoa ympäristöstä, jossa liikenne tapahtuu, ja päinvastoin, tieto liikenteestä ja ihmisten liikkumisesta on edellytys rakennetun ympäristön ymmärtämiselle. 

Se, mitä liikenteen digitaalinen kaksonen tarkoittaa tai millaisia tietoaineistoja siihen liittyy, on vasta hahmottumassa. Paikkatietojen ja muiden tietojen, kuten BIM-mallien, yhdistäminen nähtiin nopeana keinona päästä eteenpäin digikaksosten kehityksessä. Lisäksi uudet ajoneuvot ja liikenneinfran sensorit tuottavat koko ajan enemmän liikennetietoa, jota tulisi hyödyntää digikaksosten kehityksessä. 

Verkostomaiselle yhteistyölle on tarvetta. Erityisen tärkeää on varmistaa, että eri tahojen tuottamat tietoaineistot ovat helposti muiden hyödynnettävissä. Jokaisen toimijan pitäisikin huolehtia, että sen omien tietoaineistojen tunnisteet ja rajapinnat ovat kunnossa ja siten palvelevat laajempaa käyttöä.

Muita keinoja edistää monikäyttöisyyttä ovat muun muassa yhteensopivien tietorakenteiden määrittely julkisella puolella, liikenteen ja rakennetun ympäristön standardien yhdenmukaistaminen ja lainsäädännön johdonmukaisuus eri toimialojen välillä.

Uusia hyödyntämisen tapoja syntyy, kun digikaksosten pohjaa rakennetaan pitkäjänteisesti niin, että perusta on kunnossa ja data löydettävissä ja hyödynnettävissä. Erityisen tärkeää olisi tunnistaa käyttötapauksia, joissa tarjolla on nopeita voittoja kevyellä panostuksella.

 

>>> Katso koko tilaisuuden tallenne

Hyödyntäjiä ja täydentäjiä

Ratkaisupaneelissa äänessä olivat yritykset, jotka kehittävät ja hyödyntävät digitaalisia kaksosia. XD Visuals on luonut liikenteeseen liittyvää visualisointia perustuen avoimeen dataan ja rajapintoihin. Trombia Technologies kehittää robottilakaisukonetta, joka tulevaisuudessa sekä kerää että hyödyntää digitaalisia kaksosia ja tietomalleja. Sitowise puolestaan on luonut digitaalisia kaksosia mm. robottiajoneuvojen ja satamasuunnittelun tarpeisiin.

Digitaalisilla kaksosilla nähtiin olevan monia käyttötapauksia, joista kaikkia ei tällä hetkellä vielä osata tunnistaa. Jo nyt digikaksosten avulla voidaan yhdistellä tietoaineistoja ja visualisoida, analysoida ja simuloida monia asioita. Autonominen liikenne ja robotiikka hyödyntävät digitaalisia kaksosia, mutta niillä on rooli myös tietoaineistojen täydentäjinä ja päivittäjinä. 

Eri toimijat tarkoittavat digitaalisella kaksosella eri asioita. Siksi paneelikeskustelussa tunnistettiin tarve löytää konkreettisia käyttötapauksia, joiden ympärille voidaan rakentaa rohkeasti yhteistyötä. Konkreettisen tekemisen kautta paljastuu uusia tarpeita datalle ja koko digikaksoskehityksen uudelleen suuntaamiselle. Julkiset toimijat voivat hankintamenettelyjen kautta vaikuttaa siihen, että data ja siihen liittyvä ymmärrys kumuloituvat avoimesti hyödynnettäväksi. 

Liity mukaan verkostoon!

Haluatko osallistua ja pysyä ajan tasalla digikaksosten kehityksessä? 

Voit katsoa 1.9.2021 tapahtuman tallenteen täältä

 Paneelien lisäksi 1.9.2021 tapahtumassa järjestettiin LiiDi2-hankkeen avaustapahtuma, jossa jakauduttiin pienryhmiin keksustelemaan liikenteen digitaalisesta kaksosesta. Löydät pienryhmien keskustelujen yhteenvedon täältä. 

 Voit ilmoittautua LiiDi2-hankkeen postituslistalle tämän linkin kautta. Saat listan kautta tietoa Forum Viriumin liikenteen digikaksosen kehityksestä, yhteistyön tulevista tapahtumista, kokeiluhauista ja muista yhteistyön mahdollisuuksista.

Olisitko sinä kiinnostunut blogaamaan/vlogaamaan kanavissamme ja nostamaan #KIRAHVIn pöydälle? Tiedätkö jonkun, jonka ääni kannattaisi ehdottomasti nostaa Hubissa esiin? Ilmoita oma aiheesi mukaan

Share This