Mitä odotuksia sinulla on uuden KIRA-InnoHub ry:n toiminnan suhteen?
– Kiradigin käynnistämän positiivisen vireen ja asennemuutoksen vahvistajan roolin ottaminen. Uuden tiedon välittäjä ja digitalisaation mahdollisuuksien ja sovellusten edistäjä. Katalysaattori.

Millaista yhteistyötä haluaisit Hubin kautta edistää?
– Laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä vanhoja rajoja rikkoen. Alan sisältä ja ulkoa tulleet ideat ja hankkeet verkottumaan. Julkinen ja yksityinen sektori samassa pöydässä. Kv-näkökulma kaikkeen tekemiseen.

Minkä haasteen haluat Hubilaisille heittää?
– Avoimuuden ja läpinäkyvyyden säilyttäminen samalla kun edistetään olemassa olevaa ja luodaan uutta liiketoimintaa.

Miltä KIRA-alan tulevaisuus mielestäsi Suomessa näyttää
– Rakennettu ympäristö on tulevaisuuden haasteissa joka tapauksessa keskiössä niin yksilön, yhteiskunnankin kuin ympäristönkin kannalta. Kira-alan on toimijana otettava ratkaisijan ja edelläkävijän rooli riittävän leveällä rintamalla.