Mitä odotuksia sinulla on uuden KIRA-InnoHub ry:n toiminnan suhteen?
– Odotan konkreettista sparrausta alan käytäntöjen kehittämisessä ja liiketoiminnan edistämisessä. Yhdistys voi edistää digitalisaation konkretisointia strategioista käytäntöihin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Millaista yhteistyötä haluaisit Hubin kautta edistää?
– Henkilökohtaisella tasolla kiinnostaa erityisesti verkostoituminen alan toimijoiden kanssa. Hubin yhteistyön avulla luodaan näkymiä erityisesti kansainvälisille markkinoille sekä toimijoiden tarjoamiin erilaisia palveluihin ja teknologioihin.

Minkä haasteen haluat Hubilaisille heittää?
– Julkisen sektorin pienempien toimijoiden (esim. pienet kunnat) tulisi myös kyetä hyödyntämään tehokkaasti digitaalisia ratkaisuja. Ratkaisujen hyödyntämismahdollisuuksia on edistettävä kaikille tahoille.

Miltä KIRA-alan tulevaisuus mielestäsi Suomessa näyttää?
– Uusien teknologioiden hyödyntämiskyky kohentuu ja digitalisaatio edistyy kiihtyvällä tahdilla. Väestö ikääntyy, joten erilaisille palveluille on kova kysyntä ja syntyy uudenlaista liiketoiminta, erityisesti alustatalouteen.