Mitä odotuksia sinulla on uuden KIRA-InnoHub ry:n toiminnan suhteen?
– Älykkään talotekniikan tehokas digitalisoitu hyödyntäminen niin sisäolosuhteiden hallinnassa, energiatehokkuudessa kuin uusien palvelujen kehittämisessä on varmasti mielenkiintoinen kokonaisuus Hubin toiminnassa.

Miltä KIRA-alan tulevaisuus mielestäsi Suomessa näyttää?
– Hyvältä! Alan toimijoiden yhteistyö on kansainvälisestikin verrattuna hyvällä tasolla, mistä KIRA-InnoHub on yksi erinomainen esimerkki.