Miten sopeutua ilmastonmuutokseen? Työkaluja ja konkreettista tietoa kunnille

maalis 24, 2023

Sopeutuva kaupunkiseutu -hankkeessa on selvitetty Tampereen kaupunkiseudun keskeisiä muuttuvasta ilmastosta johtuvia sää- ja ilmastoriskejä ja kehitetetty työkaluja, joiden avulla kunnat voivat aloittaa systemaattisen sopeutumistyön. Hankkeessa lisätään myös kansalaisten ja yritysten ymmärrystä ja valmiutta sopeutua muuttuvaan ilmastoon.

Tukea kuntien sopeutumistyön johtamiseen 

Sopeutuva kaupunkiseutu -hankkeessa tuotetaan suunnittelutyötä tukevia työkaluja

ensisijaisesti kuntien ilmasto- ja kestävyystyön asiantuntijoille. Sopeutuva kaupunkiseutu -työkirja ja sen tukena olevat riskikortit auttavat kuntia suunnittelemaan toimia, joilla ilmastonmuutokseen varaudutaan ja sopeudutaan.

Viemäröintimenetelmien kehittäminen rankkasateita paremmin kestäviksi on tärkeä sopeutumistoimi kunnille. Lisääntyvä sade ja voimakkaammat rankkasateet aiheuttavat myös tarpeita parantaa rakennusten kosteuden hallintaa ja ehkäistä kosteus- ja homehtumisvaurioita. Rakennusten passiivisten jäähdytyskeinojen lisääminen on toimenpide, johon jokainen voi osallistua. Passiivisilla jäähdytyskeinoilla tarkoitetaan auringon tuoman lämpökuorman vähentämistä esimerkiksi varjostavien puiden avulla, kehittämispäällikkö Antti Lippo kertoo.

 

Riskikortit ja viestintä tukevat myös kuntalaisten ymmärrystä

Hankkeessa tuotetut riskikortit esittelevät kymmenen Tampereen kaupunkiseudun sää- ja ilmastoriskiä ja niiden mahdollisia vaikutuksia. Kortit toimivat hyvänä johdatuksena Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskeihin myös tavan tallaajalle. Tampereen alueen ohella riskikortteja voidaan soveltaa myös laajemmin Suomessa.

Olemme laatineet hankkeen aikana myös viestintävinkkejä kuntien ilmastoviestintään. Kokosimme pääviestejä ja sisältöjä ja tunnistimme kohderyhmiä, joille viestejä kunnissa kannattaa kohdentaa, Lippo kertoo.

Viestintä aiheesta onkin tärkeää. Tampereen kaupunkiseudun teettämän asukaskyselyn mukaan asukkaiden arjessa haasteita tai huolta aiheuttavat esimerkiksi helteet ja luontokato. Varsinkin nuoremmissa ikäryhmissä huoli muuttuvasta ilmastosta aiheuttaa myös ahdistusta.

Sopeutumista tarvitaan riippumatta siitä, miten päästöjä onnistutaan vähentämää

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen hillintä menee monilta sekaisin. Päästöjen vähentämisellä pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta, kun taas sopeutumisessa pyritään löytämään tapoja selvitä muuttuvassa ympäristössä

Meidän on pakko sopeutua muutokseen. Vaikka maailmanlaajuiset päästöt saataisiinkin selvään laskuun, ilmastossa on jo tapahtunut muutoksia, jotka jatkuvat vielä pitkään jo päästettyjen päästöjen vuoksi. Siksi meidän pitää oppia sopeutumaan muutoksiin ympäristössämme, Lippo selventää.

 

Sopeutuva kaupunkiseutu -hanke on saanut 28 000 euroa tukea ympäristöministeriöltä Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta. Rahoitus on peräisin EU:n elpymisvälineestä.

Lisätietoja

Antti Lippo
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä
p. 0504630732
antti.lippo@tampereenseutu.fi

Share This