Päästövähennystyötä pitää tehdä tiedolla johtamisen keinoin

huhti 13, 2023

Yrityksillä ja julkisyhteisöillä on tarve laskea ja raportoida omia hiilidioksidipäästöjään, mutta päästötiedot koko toimitusketjun osalta ovat usein silppuisia. Vastuu Groupin CO2 Datahub -hankkeessa kehitetään menetelmiä, joilla kiinteistö- ja rakentamisalan toimitusketjujen hiilidioksidipäästöjä lasketaan ja raportoidaan aiempaa tarkemmin. 

Hankkeen aikana tehtyjen havaintojen ja tulosten kautta kehitetään laskentatapoja ja operatiivisia käyttöliittymiä, joissa päästöjä voidaan tarkastella. Saadun datan avulla päästövähennystyötä voidaan johtaa tiedolla.

Ajankohtainen data ohjaa päästövähennystyötä

Viisitoista hankkeessa mukana ollutta asiakasyritystä, -kuntaa tai -kaupunkia määrittelivät itse haasteensa, joihin etsivät ratkaisuja. Havaintojen perusteella niille tarjottiin ratkaisuehdotuksia, jotka liittyivät esimerkiksi datan kulkuun. 

Asiakkailta nousi toive myös siitä, että päästöjä raportoitaisiin tiheämmin. Vuosittaisen raportoinnin sijaan kaivataan kvartaali- tai jopa kuukausitason tietoa päästöistä, jotta tilanteisiin voidaan reagoida aiempaa nopeammin, hankejohtaja Roope Pajasmaa kuvailee.

Lisääntyvä ymmärrys toimitusketjujen hiilijalanjäljen määrittelemisestä ja tiedon hallinnasta auttaa löytämään toimitusketjusta kohtia, joissa negatiivisia ympäristövaikutuksia voi tehokkaasti vähentää.

Asiakkainamme on joukko edelläkävijöitä, jotka haluavat tehdä päästövähennystyön eteen enemmän kuin viranomaiset vaativat, Pajasmaa kehuu osallistujia.

Ratkaisuja menetelmien ja standardien sirpaleisuuteen

Pajasmaa yllättyi siitä, kuinka sirpaleista päästövähennystyöskentely vielä on. Alalla on käytössä useita eri standardeja ja menetelmiä, joista puuttuu yhteismitallisuus. Myös datan saatavuuden haastavuus yllätti. Tietoa on yksittäisissä sovelluksissa tai vain yksittäisten henkilöiden hallussa. 

 Näihin haasteisiin olemme luomassa ratkaisuja, Pajasmaa tiivistää hankkeen.

 

CO2 Datahun -hanke on saanut 697 400 € tukea Business Finlandilta Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta. Rahoitus on peräisin EU:n elpymisvälineestä.

 

Share This