KIRAHub - rakennetun ympäristön kestävän digitalisaation vauhdittaja

 

KIRAHub on yleishyödyllisen yhdistyksen muodossa toimiva kiinteistö- ja rakentamisalan innovaatioekosysteemi. Visionamme on tehdä Suomesta rakennetun ympäristön kestävän digitalisaation edelläkävijä.

 

Edistämme kokonaisvaltaisesti, taloudellisesti, ekologisesti ja inhimillisesti kestävää digitalisaatiota rakennetussa ympäristössä.  Yhdessä kasvatamme keskusteluiden mittakaavaa, tuomme niihin moniäänisyyden mukaan, edesautamme niistä syntyvien ideoiden jalostamista ja tuotteistamista sekä tuomme niistä saatavat opit koko toimialan käyttöön myös kansainvälisesti.

 

Olemme koonneet sivuillemme laajan kattauksen erilaisia tapoja olla toiminnassamme ja rakennetun ympäristön digitalisaatiokehityksessä mukana. Tervetuloa kanssamme inspiroitumaan, jakamaan tietoa ja luomaan yhteistä, parempaa tulevaisuutta!

Tilaa uutiskirjeyhteistyöjäseneksi

Vuonna 2023 ekosysteemiämme puhuttaa erityisesti

#WDBE2023 #KIRAilmasto #tekoäly #kestävädigi #ohjelmistokehitys #yhteistarjoomat #CO2Data #Ryhti #rakennuslupayhteisö #climatetech #UrbanHubEurope

Viimeisimmät tilaisuudet

TEKOÄLY KIRA-alalla

Tekoäly puhuttaa myös KIRA-alalla. Olemme mukana EU-rahoitteisessa pääkaupunkiseudun Finnish AI Region -innovaatiohubissa. Digitaaliset innovaatiohubit ovat osa Euroopan Unionin uutta Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa ja auttavat yrityksiä kehittämään tuotteita, prosesseja tai palveluita digitaalisia teknologioita hyödyntäen. FAIR tukee yrityksiä erityisesti tekoälyyn, lisättyyn todellisuuteen sekä kyberturvallisuuteen liittyvissä osaamispalveluissa ja sen palveluiden laadun varmistaa vahva kumppanuus. KIRAHub tuo rakennetun ympäristön tekoälyoppimispolun osaksi FAIR-kokonaisuutta. Palveluihinmme kuuluvat kaikille ilmainen ja alaa yleissivistävä Tekoäly rakennetussa ympäristössä -verkkokurssi, yrityksille ja muille organisaatioille räätälöity Tekoälykiihdyttämö -jakso sekä erilaiset tilaisuudet ja muu sisällöntuotanto. 

Olemme myös mukana toisessa EDIH-kokonaisuudessa. Location Innovation Hubissa roolimme on tuoda KIRA-alaa ja paikkatiedon ammattilaisia yhteen.

KIRA-media

KIRA-alan murros synnyttää paljon mielenkiintoisia tarinoita – me tarjoamme alustan niiden jakamiselle. Haluamme nostaa esiin tekijöitä, helpottaa jatkuvaa yhdessä oppimista sekä kertoa inspiroivista kokeiluista ja onnistumisista. Murros on mahdollisuus muuttaa rakennettua ympäristöämme kokonaisvaltaisesti paremmaksi.

Saastunut maa tai vesi puhtaaksi paikan päällä

Saastunut maa tai vesi puhtaaksi paikan päällä

Saastuneen maan tai veden pesu vaatii perinteisesti pestävän materiaalin siirtämisen puhdistus- ja polttolaitoksiin, mikä on sekä kallista että paljon energiaa kuluttavaa. Oy Soft Protector Ltd:n Pesuri 2.0 -hankkeessa kehitetään liikuteltavaa pesuria ja pesuainetta,...

Rakennustuotteet luonnon materiaaleista säästävät ympäristöä

Rakennustuotteet luonnon materiaaleista säästävät ympäristöä

Tampereen yliopiston luotsaamassa Nature CO2 -esiselvityshankkeessa kartoitettiin, kuinka luonnonmukaisten rakennustuotteiden valmistaminen ja käyttö Suomessa onnistuu. Varsinkin Keski-Euroopassa käytössä olevista luonnonmukaisista rakennusaineista on toistaiseksi...

KIRA-tapahtumat

Mitä ajankohtaista KIRA-alan digitalisoitumisessa tapahtuu meillä ja maailmalla? Järjestämme viikottain ajankohtaisia tilaisuuksia ja tapahtumia yhteistyössä kotimaisen ja kansainvälisen kumppaniverkostomme kanssa. Toivotamme tilaisuudet myös tervetulleeksi Urban3-tilaamme, joka toimii KIRA-ekosysteemin areenana ja studiona. Menneisiin tapahtumiimme voit tutustua helpoiten Youtube-kanavallamme.

Tapahtumia ei löydy!

URBAN3

Urban3 – ekosysteemimme kohtaamispaikka Maria01:n innovaatiokeskittymässä Helsingissä kutsuu koko toimialaa innovoimaan, inspiroitumaan, jakamaan ja verkostoitumaan yhdessä. Tilassa on fasiliteetit erilaisten tapahtumien, tilaisuuksien, kokouksien ja työpajojen järjestämiseen sekä fyysisesti, että etäyhteyksien kautta. Tila toimii myös avoimena testialustana toimialan digitaalisille ratkaisuille ja tilaan rakentuva showroomimme esittelee  rakennetun ympäristön digitaalisia innovaatioita teemoitellusti erilaisille sidosryhmille. Vuonna 2022 tilassa järjestettiin yli 200 tapahtumaa ja tilaisuutta. Tilamme tarjoaa myös rakennetun ympäristön esittelyalustan kaikille kiinnostuneille ja moni kansainvälinen delegaatio lisää Urban3-ekosysteemiin tutustumisen osaksi omaa ohjelmaansa. 

URBAN HUB EUROPE

 jaKIRAHub tekee aktiivista yhteistyötä muiden urbaania innovaatiokehitystä edistävien ekosysteemien kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti. Perustimme myös Urban Hub Europeksi nimetyn eurooppalaisten hubien verkoston, jonka tarkoituksena on helpottaa verkoston toimijoiden välistä yhteistyötä, sekä jäsenten helppoa pääsyä markkinoille. Verkoston virallisena vuosittaisena kokoontumisalustana toimii World of Digital Built Environment WDBE -Summit. Urban Hub Europen muodostavat KIRAhubin lisäksi  Viron Estonian Digital Construction Cluster, Tanskan BLOXHUB ja ConTech Lab, Saksan Münich CoLab, Espanjan Smart City Cluster sekä Norjan Nordic Edge.