”Vähemmän tylsää näpyttelyä”, toteaa Tomi Henttinen Graviconilta. ”Yhteistoimivuus ja tietomallipohjaisuus ovat kannatettavia, mutta toimijat ja roolit huomioiva prosessin digitalisointi palvelisi paremmin kuntia kuin se, että kaikki tieto kerätään samaan paikkaan”, jatkaa Päivi Tiihonen Kuntaliitosta. Tavoitteet ja odotukset ovat korkealla, kun halutaan saada rakennuslupavaiheesta edes osa automatisoitua ja tietomallinnus valjastettua kyseisen vaiheen hyödyksi.

Kokemuksen ja osaamisen eri tasot – muutosvastarintakin laulaa

RAKLIn ympäristöministeriön RYHTI-rahoituksella rahoittaman Rakennuslupa tietomallilla -skaalausklinikan käynnistyttyä huomasimme, että hankkeiden arkkitehdeilla, rakennushankkeeseen ryhtyvillä ja rakennusvalvontaviranomiasilla osaamisen ja kokemuksen taso tietomalleista vaihtelee. Tämä toistui myös KIRAHubin KIIRAHVI-ryhmän 7.9.21 keskusteluissa. Osa on jo kokeillut ja on muista jo visiotasolla ja osa painaa vasta omien sanojensa mukaan ruohonjuuritasolla ja kulkee kohti maalia pienin askelin.

Voidaankin todeta, että asiat eivät muutu heti ja työtä pitää vielä systemaattisesti tehdä ennen kuin jokainen Suomen kunta on omaksunut tietomallinnuksen salat ja myöntää sitä hyödyntäen rakennuslupia. Tähän tarvitaan myös rakennushankkeeseen ryhtyviä, jotka hakevat lupaa, joten koko kentän tulee olla valppaana.

Innokkuutta ja valmiutta lähteä asiaa konkreettisissa hankkeissa kokeilemaan onneksi löytyy. Hyvällä tiellä ollaan, vaikka muutosvastarinta välillä laulaa luikauttaakin sävelen. Tätä en epäile enkä väheksy yhtään, sillä onhan kyseessä uusien työkalujen lisäksi tulossa myös iso muutos työtapoihin. Onneksenne me RAKLIssa ja KIRAHubisssa sekä monessa muussa organisaatiossa olemme valmiit innostustamme ja tukeamme jakamaan myös kaikille muillekin.

 

>>> Katso tapaamisen tallenne ja lue lisää KIRAHVI-ryhmästä

Laatua ja tehokkaita prosesseja

Kehitysinnostuksen lisäksi tietomallinnuksella rakennuslupaprosessissa on useita mahdollisuuksia ja hyötyjä. Yksi näistä on laadun parantuminen. Kuten Kari Selonen puheenvuorossaan toi esiin, kyse on lopputuotteen laadun parantamisesta ja tehokas prosessi takaa lisää aikaa suunnitteluun ja antaa laadukkaamman lopputuotteen. Hyöty ei niinkään ole hänen mukaansa nähtävissä prosessin tehostumisena aikanäkökulmasta, vaan laadukkaana lopputuotteena.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on hyvä punnita tämä seikka omia tavoitteitaan asettaessaan, sillä jossain määrin on toivottu, että rakennusluvan käsittelyaika lyhenisi. Tavallaanhan tässä on niin käymässäkin sen perusteella, mitä olen sivulauseista ymmärtänyt, mutta ylijäämäajan hyödyntäminen on syytä miettiä tarkkaan ja satsata ehkäpä juuri tuohon lopputuotteen laatuun. Suoraan ei ehkä kannatakaan pätkäistä kokonaisajasta päiviä tai kuukausia pois. Ei ainakaan ennen kuin osapuolten välillä on yhteisymmärrys siitä, mitä haetaan ja mitkä vaikutukset ovat muun muassa rakennusluvan myöntämisen aikatauluun.

Merkittävimmät vaikutukset

Mahdolliset aikataulumuutokset ja prosessin sujuvuus tuovat varmasti merkittäviä vaikutuksia moneen kohtaan hanketta. Keskustelussa jaettiin merkittävimmät vaikutukset taloudellisiin, sosiaalisiin ja ekologisiin vaikutuksiin. Tässä muutamia makupaloja ajattelua haastamaan:

  • Taloudellisia vaikutuksia nähdään syntyvän, kun tieto on löydettävämmässä muodossa ja jopa tarkempaa kuin aiemmin. Myös rakentamisen laatu ja suunnitelmien sujuva täydentäminen vaikuttavat talouteen.
  • Sosiaalisesta näkökulmasta voidaan keskittyä oleelliseen. Samalla saadaan sidosryhmiä osallistettua ja kaikille osapuolille jaettua enemmän tietoa. Tietomallinnus lisää myös tiedon läpinäkyvyyttä.
  • Ekologisista vaikutuksista on vielä hankala saada kiinni, mutta hyvänä ehdotuksena nousee esiin alueen purkuhankkeiden yhdistäminen niin, että niistä saatavat tuotteet saadaan muiden hankkeiden käyttöön.

Tekemistä vaille valmista, kuten tavataan sanoa!

Blogin kirjoitaja Marika Latvala (TkT) työskentelee RAKLIssa kehityspäällikkönä. Hän haluaa kirjoituksillaan innostaa alan ihmisiä olemaan aktiivisesti mukana alan kehittämisessä, ja huomaamaan, ettei kukaan ole uusien asioiden kanssa yksin, vaan asiat tehdään yhdessä.

Olisitko sinä kiinnostunut blogaamaan/vlogaamaan kanavissamme ja nostamaan #KIRAHVIn pöydälle? Tiedätkö jonkun, jonka ääni kannattaisi ehdottomasti nostaa Hubissa esiin? Ilmoita oma aiheesi mukaan

Share This