Ympäristöministeriön RAVA2 -kehityshankkeessa määritellään kansallisesti rakennusvalvonnassa käytettävien rakennuksen BIM-tietomallien tietosisältöjen vaatimukset. Hankkeen toimesta on nyt avattu lausuntokierros, johon toivotaan laajasti kommentteja kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoilta.

Päivitys 6.5.2021: RAVA2 -kehityshankkeen julkinen lausuntokierros on nyt päättynyt

RAVA2 -kehityshankkeen lausuntokierros on nyt päättynyt ja lausuntolomakkeet ovat sulkeutuneet.

Kiitämme lämpimästi teitä antamistanne lausunnoista ja palautteesta RAVA2 -kehityshankkeelle.

RAVA2 -aineisto julkaistaan uudistuvan YTV14-osion yhteydessä, milloin se saa lopullisen sisältönsä, taittoasunsa ja asiakirjanumeron. Tiedotamme tästä lisää, kun YTV14 -kehityshanke etenee.

Lausuntoaineistot

Tietosisältövaatimukset – ARK-,RAK-, ja TATE-tietomallien propertyset-taulukko

Tämä aineisto on RAVA2 -kehityshankkeen keskitetty ja painoarvoltaan tärkein tietosisältövaatimus, joka koskee kaikkia suunnittelualoja. Aineistoon on tehty linjaukset tietosisällölle ja muut lausunnolla olevat aineistot tukevat tätä tietosisältövaatimusta. Aineistojen eriaikaisen valmistumisen vuoksi näissä aiemmissa täydentävissä aineistoissa voi esiintyä vielä eri suuntaisia linjauksia. Pyydämme lausunnonantajia huomioimaan tämän.

Oheisessa taulukossa on esitetty koordinaatisto, RH1 ja RH2 tietokentät IFC-mallin tietorakenteessa sekä vaatimukset niihin syötettäville tiedoille. Suurin osa tietosisältövaatimuksista kohdentuu arkkitehtimalliin, mutta myös muille suunnittelualoille on määritelty kohteen perustiedoista tietosisältöjä.

Taulukossa on erikseen mainittu mihin suunnittelualaan tietosisältövaatimukset kohdentuvat. Aineistoon liittyy myös asiantuntija käsikirjoittaja Tomi Henttisen saatesanat materiaalista. Pyydämme lukemaan saatesanat ennen lausuntomateriaalin kommentointia.

Tietosisältövaatimuksia ovat olleet laatimassa ja testaamassa käsikirjoittajien ja pilottihankkeiden asiantuntijatyöryhmässä:

Tomi Henttinen (Gravicon), Marko Rajala (Tietoa Finland), Pia Nitz (Solibri), Teemu Anttila (Ramboll), Antti Pekkala (Fira), Markus Järvenpää (Granlund), Tero Järvinen (Granlund), Sampo Sälevaara (Gravicon) Pekka Tuominen (Gravicon), Mikko Soininvaara (Gravicon), Petri Kokko (Sova3D), Vesa Karhu (Sova3D, Proveka), Jouni Vastamäki (Järvenpää), Jani Kaaretkoski (Järvenpää), Teemu Kangasmäki (YIT), Jyrki Maalahti (YIT), Riku Laiho (NCC) ja Ari Törrönen (NCC).

Lataa tästä saatesanat ja tietosisältö eli propertyset-taulukko

Lausuntolomakkeeseen pääset tästä

Suunnittelualakohtaiset lausuntoaineistot

IFC-mallien vaatimuksien tarkentaminen kaupunkimalliin siirtämiseen

Tässä käsikirjoitusosiossa tarkastellaan avointa IFC tietomalliformaattia ja verrataan sitä avoimeen CityGML 2.0 kaupunkimalliformaattiin. Työssä haettiin ne yksittäiset komponentit, joiden

avulla voidaan tehdä koneellinen rakennuksen mallin käännös suoraan kaupunkimalliin. Aineistoon liittyy myös osion asiantuntija käsikirjoittajien Petri Kokon ja Vesa Karhun saatesanat materiaalista. Pyydämme lukemaan saatesanat ennen lausuntomateriaalin kommentointia. Mainitut komponentit ovat osana RAVA2- kehityshankkeen lausuntomateriaaleissa olevaa tietosisältötaulukkoa.

Lataa tästä saatesanat ja käsikirjoitus

Lausuntolomakkeeseen pääset tästä

IFC-mallien vaatimuksien tarkentaminen ARK -tietomallien osalta

Tässä dokumentissa kuvataan rakennusvalvonnan tietomallipohjaisen toiminnan vaatimukset arkkitehtisuunnittelun tietomalleille. Vaatimuksiin liittyy erillinen tietosisällön määrittelytaulukko Rakennusvalvonnan tietosisältö: RH1 & RH2, jossa on kuvattu tietomallin tietosisältövaatimukset.

Lataa tästä käsikirjoitus

Lausuntolomakkeeseen pääset tästä

Käyttötapauskuvaukset TATE -tietomallien osalta

Tässä osiossa on kuvattuna käyttötapaukset jotka tunnistettiin yhteistyössä rakennusvalvonnan asiantuntijoiden kanssa hankkeen työpajoissa. Käyttötapauskuvauksissa viitataan laajempaan YTV2020-päivityshankkeeseen, jonka osana julkaistaan myöhemmin keväällä koekäyttöön laajemmat TATE- tietosisältövaatimukset (propertyset-taulukko).

Lataa tästä TATE-käyttötapauskuvaukset

Lausuntolomakkeeseen pääset tästä

Käyttötapauskuvaukset RAK-tietomallien osalta

Tässä osiossa on kuvattuna käyttötapaukset jotka tunnistettiin yhteistyössä rakennusvalvonnan asiantuntijoiden kanssa hankkeen työpajoissa. Käyttötapauskuvauksissa viitataan laajempaan YTV2020-päivityshankkeeseen, jonka osana julkaistaan myöhemmin keväällä koekäyttöön laajemmat RAK-tietosisältövaatimukset (propertyset-taulukko).

Lataa tästä RAK-käyttötapauskuvaukset

Lausuntolomakkeeseen pääset täältä

Lisätietoja RAVA2-kehityshankkeesta

Anna-Riitta Kallinen

RAVA2-hankekoordinaattori

anna-riitta.kallinen@arkcon.fi

+358 407709799

Olisitko sinä kiinnostunut blogaamaan/vlogaamaan kanavissamme ja nostamaan #KIRAHVIn pöydälle? Tiedätkö jonkun, jonka ääni kannattaisi ehdottomasti nostaa Hubissa esiin? Ilmoita oma aiheesi mukaan

Share This