Pyydämme tässä ensimmäisessä vaiheessa lausuntojanne RAVA3Pro-kehityshankkeessa tuotettuihin YTV2020 talotekniikan koekäyttöaineistojen LVI -nimistöjen tuoteosa- ja järjestelmäkoodistoihin. Myöhemmin laitamme vielä RAU ja SÄH- osioiden materiaalit erilliselle lausunnolle, kun ne valmistuvat. LVI-osiota on priorisoitu rakennusvalvonnan käyttötapauksien koneluettavan tarkastamisen edistämisen vuoksi tehtäväksi ensin.

LVI-TUOTEOSA ja LVI-JÄRJESTELMÄ -koodistot ratkaisevat sallitut arvot rakennusalan ammattilaisten ymmärtämin termein LVI-tuoteosien yleisnimille ja LVI-järjestelmätyyppien nimille. Näiden pohjalta mahdollistuu skaalautuva koneellinen tunnistettavuus IFC-tietomallien LVI-objekteille ja -järjestelmille, joita tarvitaan rakennusvalvontojen koneellisissa tarkastussäännöissä. Rakennusalan muutkin toimijat pystyvät jatkossa perustamaan toimintoja näiden koodistojen arvoihin pohjautuen. Samalla koodistoissa vakioidaan esimerkiksi suunnitelmissa ja luetteloinneissa käytettävien lyhenteiden kirjainosat, mikä tulee jatkossa helpottamaan suunnitelmien luettavuutta.

LVI-tekniikan IFC-tietomallien tuoteosien ja järjestelmätyyppien vakioitu tunnistettavuus on välttämätöntä toteuttaa kansallisilla koodistoilla, koska IFC4 ADD2 TC1 -standardi ei itsessään tarjoa kattavaa ratkaisua näihin. Olemme RAVA3Pro kehityshankkeessa käyneet tiiviissä yhteistyössä IFC-standardiin liittyviä kysymyksiä buildingSMART Internationalin kanssa. BSDD-palvelua on tutkittu ratkaisuna talotekniikan osion edellä mainittuihin haasteisiin lisäksi.

Asiantuntija käsikirjoittajana tässä RAVA3Pron YTV2020 talotekniikan koekäyttöaineistojen nimistöjen hankeosiossa on  Markus Järvenpää, kehityspäällikkö, Granlund Oy

Lausuntolomakkeen aineisto

Pyydämme lausuntoanne aineistosta oheisella lausuntolomakkeilla 05.04.2023 mennessä.

Lausuntolomakkeisiin voi myös liittää liitetiedostona laajemman lausunnon mukaan.

Lausuntomateriaalien visuaalinen taittoasu ei ole lopullinen. Aineisto saa lopullisen taittoasunsa ja asiakirjanumeron julkaisunsa yhteydessä.

Lausuntomateriaalit pääset lataamaan tästä:

Lausuntolomakkeeseen tästä https://arkcon.fi/machform/view.php?id=21661

Lisätietoja:

Anna-Riitta Kallinen
RAVA3Pro projektipäällikkö
anna-riitta.kallinen@arkcon.fi
+358 407709799

Share This