Programmet för en koldioxidsnål bebyggd miljö stöder åren 2021–2023 finländska företag och andra organisationer med sammanlagt 40 miljoner euro i utvecklingen av koldioxidsnåla lösningar inom den byggda miljön. Ett ytterligare mål är att bidra till klimat-anpassningen.

Målet är att påskynda utvecklingen och spridningen av produkter, tekniker, tjänster och verksamhetsmodeller som bekämpar klimatförändringen och som stöder koldioxidsnålhet inom byggbranschen, främja förnyelsen av näringsstrukturen och öka de finländska företagens konkurrenskraft på ett hållbart sätt.

Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö genomför Finlands program för hållbar tillväxt som är en del av EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility, RRF). 

Programmet genomförs av miljöministeriet och Business Finland. Programmets alla åtta ansökningsomgångar har avslutats och i framtiden kommer programmet att fokusera på att kommunicera resultaten av projekten.

Programteam

Sini Uuttu, Business Finland

Sini Uuttu, Business Finland

Business Finlands finansiering

Maija Stenvall, ympäristöministeriö

Maija Stenvall, ympäristöministeriö

Miljöministeriets finansiering

Teemu Lehtinen, KIRAHub

Teemu Lehtinen, KIRAHub

Programsamordning, projektsparring och nätverkande

+358 404566108
teemu@kirahub.org

Katri Trebs

Katri Trebs

Miljöministeriets finansiering, ekonomisk förvaltning

Vappu Id, KIRAHub

Vappu Id, KIRAHub

Kommunikation

+358 504278700
vappu@kirahub.org

Share This