Osallisuus ja yhteisöllisyys -haasteklinikka (Kestävä kaupunki -ohjelma)

16.9. järjestetään Kestävä kaupunki -ohjelman työpaja, jossa täsmennetään keskeisiä haasteita Osallisuus ja yhteisöllisyys -haastekimpusta.

Tavoitteena on kartoittaa ja priorisoida osallistujien tunnistamia, vielä ratkaisemattomia haasteita, sekä kehittää niitä selkeästi rajatuiksi kokonaisuuksiksi, joiden pohjalta voidaan käynnistää haasteiden ratkaisutyö.

Ohjelma

 • Tervetulosanat: Kestävä kaupunki -ohjelman ja haastekimpputyön kiteytys
 • Asiantuntijoiden alustukset päivän teemaan
  • Erikoistutkija Maija Faehnle, Suomen ympäristökeskus
  • Pasi Mäenpää
  • Stadiluotsi Ella Tanskanen, Helsingin kaupunki
 • Johdatus haasteiden tunnistus- ja määrittelytyöhön – ketterän kokeilevan ratkaisutyön edellytyksiä ja menetelmiä: haastelähtöinen avoin innovaatio, kokeilukulttuuri ja yhteiskehittäminen
 • 1. ryhmätyöskentelyosio: osallistujien havaitsemien haasteiden kartoitus, yksilöinti ja priorisointi
 • 2. ryhmätyöskentelyosio: edellä tunnistettujen haasteiden erittely ja kuvaus selkeästi rajatuiksi kokonaisuuksiksi, joiden ratkaisutyölle on mahdollisuus kehittää mittarit

Tilaisuus järjestetään Helsingissä, Maria 01 -startup hubissa (Lapinlahdenk. 16). Päivä alkaa klo 9.00 aamukahveilla ja varsinainen ohjelma klo 9.30. Väleissä nautitaan lounas ja iltapäiväkahvit, ja ohjelma päättyy klo 16.00.

Aihealueita avataan lisäksi käytännön esimerkein relevanttien toimijoiden tai toimialojen näkökulmasta. Päivän kulusta ja fasilitoinnista vastaa yhdessä Kestävä kaupunki -ohjelman kanssa Industryhack Oy. Osallistujilla on tärkeä rooli haasteiden tunnistamisessa ratkaisukeskeiseen suuntaan.

Ilmoittauduthan mukaan 9.9.2019 mennessä

Lisätiedot: Henna Malinen, Suomen ympäristökeskus,etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma vauhdittaa kaupunkien ja kuntien kestävää kehitystä yhteistyössä ministeriöiden, kaupunkien ja muiden kestävän kaupunkikehityksen toimijoiden kanssa. Ohjelmassa mm. ratkotaan kaupunkien yhteisiä kestävyyshaasteita, kehitetään uusia ratkaisuja käytännön kokeiluissa, edistetään hyvien käytäntöjen monistamista sekä vahvistetaan kansainvälistä kokemusten vaihtoa.