Rakennuslupayhteisö: Ensimmäinen tapaaminen

Rakennuslupayhteisö on keskustelukerho rakennuslupaprosessien kehittämisen kaikille sidosryhmille ja ammattilaisille.

Yhteisön jäsenet päättävät yhdessä tavoitteet ja toimintamallit rakennuslupaan liittyvien prosessien sujuvoittamiseksi ja tehostamiseksi. Kehityksen tulee palvella mahdollisimman hyvin sekä jokaisen yksittäisen toimijan tarpeita että yhteistä tekemistä. Yhteisön koollekutsujana toimii rakennetun ympäristön kokonaisvaltaisesti kestävää digitalisaatiota vauhdittava voittoa tavoittelematon yhdistys KIRAHub.

Yhteisössä jatketaan ja laajennetaan jo alkanutta kehitys- ja yhteistyötä. Sitoudumme myös jakamaan tuotokset ja syntyneet oivallukset avoimesti muiden käyttöön. Lisäksi verkostoidutaan, annetaan vertaistukea, kehitetään tietomalliosaamista ja muita teknisiä valmiuksia sekä kevennetään huolia ja opitaan onnistumisista.

Tilaisuus järjestetään ensisijaisesti Urban3-tilassa, joka toimii rakennetun ympäristön digikehityksen ja innovaatiotoiminan avoimena kohtaamispaikkana. Myös etäosallistuminen on tietysti mahdollista.

Ohjelma

09.30 Saapuminen ja vapaata tutustumista aamukahvien lomassa
10.00 Varsinainen ohjelmaosuus (ks. alla, sisältö päivittyy lähempänä)
12.00 Tilaisuus päättyy, mahdollisuus lounastaa yhdessä

>> Tilan työpisteet ovat osallistujien vapaasti käytettävissä loppupäivän!

Ensimmäisessä tapaamisessa keskustelussa ainakin seuraavat asiat:

 • Mitä yhteisössä tapahtuu juuri nyt:
  • Tilannekuva juuri päättyneistä sekä käynnissä ja valmistelussa olevista kehityshankkeista
  • Lyhyt yhteenveto säädöskentältä
  • Kierros työkalujen päivittyvään galleriaan
 • Piloteissa opittua
  • Keskustellaan siitä, miksi pilotoimaan on lähdetty ja toisaalta mikä kehityksessä arveluttaa
 • Ajatuksia aikeista
  • Mitkä asiat ovat vielä ratkaisematta?
 • Keskusteluharjoitus: Mikä voisi olla yhteinen visiomme yhteisölle ja sitä tukevat tavoitteet?
  • Kuka tekee mitä ja miksi vuosina 2022-2025