Ympäristöministeriöltä avustusta 15 hankkeelle rakennetun ympäristön ilmastotyöhön

touko 22, 2023

Ympäristöministeriö on myöntänyt 1,2 miljoonaa euroa valtionavustusta 15 hankkeelle, jotka kehittävät rakennetun ympäristön keinoja vähentää päästöjä sekä sopeutua ilmastonmuutokseen. Rahoitus on myönnetty EU:n elpymisvälineestä Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelman hankehaussa.

Maaliskuussa päättynyt hakukierros oli ympäristöministeriön neljäs ja viimeinen. Yhteensä ministeriö on avustanut 57 hanketta noin 4,3 miljoonalla eurolla. Hankkeet päättyvät vuoden 2024 loppuun mennessä.

Ympäristöministeriön 4. hankehaussa avustetut hankkeet

Avustuksen saaja, hankkeen nimi, avustussumma ja hankkeen kokonaisbudjetti:

 • Action Energy Finance: Digiratkaisun pilotointi vihreiden lainatarjousten haussa ja energiayhteisöjen muodostamisessa taloyhtiökentässä, 63 155 euroa, 157 887 euroa
 • ARKK Sarapää. Ei turhaa purkamista – kokonaisvaltainen palvelu tyhjien tilojen uudelleenkäytön helpottamiseksi, 48 000 euroa, 120 000 euroa
 • BY-Koulutus: Vähähiiliset ja toimivat betonilattiat – rakennusaikaisen kuivattamisen optimointi, 100 000 euroa, 250 000 euroa
 • Idea Structura: Rakennusosien uudelleenkäytön arviointiprosessin kehitys, 89 230 euroa, 223 075 euroa
 • Jalotus ry: Kevytsavi 2.0 – Vähähiilinen komposiittimateriaali jalkautuu, 49 438 euroa, 122 670 euroa
 • Jyväskylän kaupunki: Kaavoitusprosessi 2.0 – Ennakointi, data ja seuranta ilmastoviisaan kaupunkisuunnittelun kulmakivinä – tiedosta työkaluiksi ja prosesseiksi, 74 307 euroa, 185 768 euroa
 • Mikkelin kaupunki: MIKKI -Mikkelin kaupungin kestävä kiertotalous, 143 200 euroa, 358 000 euroa
 • Rakennustieto Oy: Materiaaliselostetietojen tietokanta ja materiaaliselosteen laadintatyökalu, 94 549 e, 236 374 e
 • Rakentamisen laatu RALA ry: Vähähiilisyyteen ohjaaminen viestinnän ja tiedolla vaikuttamisen keinoin – Yhteishanke, 89 497 euroa, 223 743 euroa
 • Rudus Oy: Innovatiivinen vähähiilinen kierrätyskiviainesbetoni, 144 324 euroa, 360 810 euroa
 • Sato-Asunnot: Vähähiilinen rakentaminen, purkumateriaalien valmistelu uudisrakentamisen käyttöön, 99 667 euroa, 249 168 euroa
 • SBB Finland: Kiinteistöportfolion kuormien optimointi kulutusjoustomarkkinassa, 48 880 euroa, 122 200 euroa
 • Sitowise: Asuinkerrostalojen rakenteiden rakennusfysikaalinen ja energiatehokas toimivuus tulevaisuuden ilmastossa, 29 001 euroa, 72 502 euroa
 • Studio MPRA Arkkitehdit: Älykäs suunnittelutyökalu purettujen rakennusosien hyödyntämiseen, 9 780 euroa, 24 450 euroa
 • Valor Partners: Älykiinteistöjen tiedonjakoalusta ja hyödyntämisen mallit, 126 700 euroa, 316 750 euroa
 • Linkki toiselle sivustolle

Käynnissä lähes sata rakennetun ympäristön vihreää siirtymää edistävää hanketta

 

Kuluneena keväänä järjestetyt hankehaut olivat Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelman kahdeksasta hakukierroksesta viimeiset. Business Finland rahoitti neljällä hakukierroksellaan erityisesti kansainvälistä kasvua tavoittelevia toimijoita. Ympäristöministeriön neljällä hakukierroksella avustusta saattoivat hakea myös vain kotimaassa toimivat toimijat.

Yhteensä ohjelmassa on käynnissä jo lähes sata hanketta. Joukko täydentyy vielä Business Finlandin viimeisessä, huhtikuussa päättyneessä hankehaussa rahoitettavilla hankkeilla.

Käynnissä olevat hankkeet kattavat laajasti rakennetun ympäristön eri teemoja. Ohjelman tuella kehitetään esimerkiksi uusia rakennusmateriaaleja, päästölaskennan työkaluja ja tietokantoja, energiansäästöratkaisuja, aluesuunnittelua ja vähähiilistä kiertotaloutta. Tuen saajina on yrityksiä, kuntia ja järjestöjä.

”Olen ohjelman hankesalkkuun tyytyväinen. Meillä on erinomainen kattaus innovatiivisia hankkeita, joiden tuloksista on varmasti iloa isoille ja pienille toimijoille sekä monelle eri kohderyhmälle. Toivon, että hankkeiden opit ja tulokset leviävät laajasti niin meillä kotimassa kuin kansainvälisesti”, kuvaa ohjelman projektikoordinaattori Maija Stenvall ympäristöministeriöstä.

Hankkeet esillä kevään tapahtumissa ja verkossa

Kuluneena keväänä järjestetyt hankehaut olivat Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelman kahdeksasta hakukierroksesta viimeiset. Business Finland rahoitti neljällä hakukierroksellaan erityisesti kansainvälistä kasvua tavoittelevia toimijoita. Ympäristöministeriön neljällä hakukierroksella avustusta saattoivat hakea myös vain kotimaassa toimivat toimijat.

Yhteensä ohjelmassa on käynnissä jo lähes sata hanketta. Joukko täydentyy vielä Business Finlandin viimeisessä, huhtikuussa päättyneessä hankehaussa rahoitettavilla hankkeilla.

Valmistuneiden hankkeiden tuloksia esitellään tulosseminaareissa, joista ensimmäinen järjestetään 14.6. Tilaisuudessa esittäytyvien hankkeiden tuloksia ja niiden jatkorahoitusmahdollisuuksia puntaroi rahoittajapaneeli.

Käynnissä olevia hankkeita esitellään 31.5. järjestettävässä tilaisuudessa.

Hankkeisiin voi tutustua myös verkossa ohjelman tilannehuoneessa, jonne tuotetut hankekortit antavat tietoa hankkeiden teemoista, tavoitteista ja tekijöistä. Tilannehuone täydentyy koko ajan. 

Lisätietoja

Maija Stenvall
Projektikoordinaattori
ympäristöministeriö
p. 0295 25 0354
maija.stenvall@gov.fi

Share This