Huoltokirjadata virtaamaan

Tämä huhtikuussa 2021 käynnistynyt Huoltokirjadata virtaamaan -hanke on jatkoa KIRA-digin kokeiluhankkeille, sekä ympäristöministeriön rahoituksella ja Boost Brothersin toteuttamana 2019 syksyllä tehdylle Sähköisten huoltokirjojen tiedonrakenteen yhtenäistäminen -hankkeelle, jonka tulokset on viety DVV:n Yhteentoimivuusalustalle.

Tässä meneillään olevassa työssä viedään aiempia ratkaisuja käytäntöön ja pyritään synnyttämään uusia mahdollisuuksia virtaavan ja yhteentoimivan datan avulla. Toteutuksessa hyödynnetään Platform of Trust -alustaan kehitettyjä datan luottamuskyvykkyyksiä. Niiden pohjana on puolestaan ollut Sitran reilun datatalouden IHAN-hanke, jossa myös Teknologiateollisuus on ollut mukana. Huoltokirjadata virtaamaan -hanke liittyy myös yhtenä esimerkkinä RYHTI-hankkeeseen sekä yhteentoimivuuden yhteistyöryhmään.
Tällä työllä on ympäristöministeriön rahoitus ja se pyritään toteuttamaan vuoden 2021 aikana. Platform of Trust toimii pilotissa datanvälitysalustana. Tavoitteena on demonstroida hyötyjä valituissa käyttötapauksissa ja löytää skaalautuva tapa toimintamallin vakiinnuttamiseksi.

Hankkeen omistaja on Kiinteistötyönantajat ry ja käytännön toteuttamisesta vastaavat yhdessä Platform of Trust ja Boost Brothers sekä KIRAHub. Sen etenemisestä raportoidaan Ympäristöministeriölle.

Tavoitteet ja toteutus

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa huoltokirjadatan virtaaminen viemällä vakioitu tietorakenne käytäntöön osallistamalla pilotointiin ja tekniseen toteutukseen keskeisiä alan toimijoita (huoltoyhtiöt, sähköisten huoltokirjojen toimittajat, kiinteistönomistajat). Kehitystä halutaan kiihdyttää niin, että kaikki osapuolet kiinteistönomistajista, huoltoyhtiöihin ja huoltokirjapalveluiden tarjoajiin voittavat. Virtaava huoltokirjadata tarjoaa alan toimijoille lukuisia hyötyjä ja mahdollisuuksia (ks. kuva alla).

Virtaavan huoltokirjadatan mahdollisuudet:

 

1. Mahdollistaa kiinteistönomistajia luomaan parempaa rakennettua ympäristöä

2. Toteuttaa parempia ja suurempaa lisäarvoa tuottavia palveluita kiinteistöasiakkaille

3. Asiakkaalla/omistajalla on kokoajan reaaliaikainen tieto eikä tarvitse odottaa, että tieto tulee muita reittejä jälkijunassa ja tieto myös pysyy tallessa ja on helppo tarkistaa

4. Huoltoyhtiössä loppuu ”leikkaa/liimaa –leikki” eli tieto on reaaliaikaisesti saatavilla eikä tarvitse odottaa, että mm. kiinteistösihteeri välittää huoltokirjan tietoa sähköpostitse esim. isännöitsijälle jne. Näin säästyy aikaa ja siten työpanosta, mistä seuraa rahallisia säästöjä.

5. Säästää kaikkien osapuolten aikaa, työpanosta ja rahaa, kun tieto on reaaliaikaisesti kaikkien saatavilla ja tallessa sekä myös hyödynnettävissä. 

6. Tietomallin vakiointi takaa sen, että sähköisissä huoltokirjoissa on juuri kaikki olennaiset tiedot kiinteistöistä ja kiinteistöpalvelujen tuottamisesta.

7. Tehostaa datan jakamista kuitenkin niin, että niiden omistusoikeuksia kunnioitetaan

Hankkeen tavoitteena on demonstroida hyötyjä yhdessä hankkeen aikana kunkin toimijan valitsemissa käyttötapauksissa ja löytää skaalautuva tapa toimintamallin vakiinnuttamiseksi. Hanke on avoin kaikille kiinnostuneille. Erityisesti siihen kutsutaan mukaan huoltoyhtiöitä, huoltokirjatoimijoita ja näiden asiakkaita.

Oheinen kuva havainnollistaa hankkeessa demonstroitavaa ja kehitettävää toimintamallia:

Hankkeen käytännön toteutuksessa hyödynnetään Platform of Trust -alustaa, joka on neutraali datanvälitysalusta, jossa on luottamuskyvykkyydet sisäänrakennettuna. Alusta on Vastuu Group Oy:n hallinnoima, jonka puolestaan omistavat rakennus- ja kiinteistöalan liitot. Alusta ei itsessään ota omistusoikeuksia dataan, vaan päinvastoin tarjoaa mahdollisuuden hallita datan omistamista ja jakamista. Teknisesti edellä kuvatut asiat toteutetaan hankkeessa:

 • Toteuttamalla Yhteentoimiva Suomi huoltokirjan tietomalli avoimena lähdekoodina, jota voi käyttää erikseen tai kun dataa välitetään Platform of Trust -alustan läpi.
 • Datan oikeuksien omistajat voivat konekielisessä muodossa määritellä datan käyttöehdot ja luvitusvaatimukset. Data ei liiku elleivät ehdot täyty.
 • Asiakkaat voivat hyödyntää huoltokirjojen dataa paitsi suoraan kyseisistä järjestelmistä kuten nytkin, mutta myös Platform of Trust alustan kautta. Tällöin asiakkaat voivat saada dataa yhden rajapinnan kautta harmonisoidussa muodossa. He, datan oikeuksien omistajina, voivat myös yhdenmukaisella tavalla antaa omille palveluntarjoajilleen rajattuja oikeuksia hyödyntää dataa määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Dataa jakaessaan asiakkaat voivat ottaa huomioon myös mahdolliset muut datan oikeuksien omistajat kuten vuokralaiset tai palveluntarjoajat.

Suuremmassa kuvassa hankkeen kautta suomalainen kiinteistömaailma toteuttaa eurooppalaisia reilun datatalouden periaatteita. Tästä on useita aloitteita menossa niin EU:ssa kuin Suomessa. Esimerkiksi Sitra ja Teknologiateollisuus ovat luoneet reilun datatalouden sääntökirjan. Platform of Trust on hyödyntänyt tätä ja tuottanut sen keskeiset osat osaksi palveluaan. Tämä antaa mahdollisuuden suomalaiselle kiintiestöalalle profiloitua edelläkävijänä niin Suomessa kuin Euroopassakin. Tässä hankkeessa tehdään sekä käytönnön kokeiluita, mutta samalla luodaan valmius skaalata kokeilut tuotantoon alustamaisen lähestymistavan ansiosta.

Hankkeen tuloksena syntyy myös tuotantokäytössä hyödynnettävissä olevia teknisiä kyvykkyyksiä:

 • Huoltokirjadataontologian konekielinen toteutus Y-alustan mallin pohjalta Platform of Trust alustalle. Toteutus on avointa lähdekoodia ja kaikkien vapaasti käytettävissä.
 • Niin sanottujen Connector-komponenttien toteutus sellaisiin huoltokirjajärjestelmiin, joissa on tekninen rajapintakyvykkyys olemassa ja joita hankkeen osallitujat haluavat hyödyntää. Connectoreiden avulla huoltokirja dataa voidaan välittää harmonisoituna ja luvitettuna Platform of Trust alustan kautta.
 • Huoltokirjadatan tuotteistus valittuihin käyttötarkoituksiin. Näihin datatuotteisiin liitetään myös datatuoteseloste kuvaamaan datan laatua ja käyttöehtoja kuvaavat koneluettavat käyttöehdot ja luvitusvaatimukset.

Käytännössä hankkeessa on tavoitteena toteuttaa pilotteja ainakin huoltoyhtiöiden toimesta, jossa kokeillaan erilaisia käyttötapauksia, joissa virtaavaa huoltokirjadataa hyödynnetään. Käyttötapaukset määritellään yhdessä hankkeen aikana. Huoltoyhtiöille myös tarjotaan teknistä tukea pilottien toteuttamiseksi.

Hankkeen lopputuotoksina on tarkoitus synnyttää:

 • Huoltokirjarajapintojen tekninen kartoitus (yhdistämisen edellytykset)
 • Huoltokirjadataontologian toteutus (Looginen tietomalli:
  yhteentoimivuusalusta ja Platform of Trust: koneluettavuus)
 • Connectorien toteutus huoltokirjajärjestelmiin
 • Datan oikeuksien hallintamallin määritys (datan käyttöehdot)
 • Datatuotteiden toteutus ja hyväksymistestaus

Vaiheet ja aikataulu

Vaihe 1

Touko-heinä 2021

Käynnistys ja yhteinen visio, sitoutuminen

Vaihe 2

Kesä-elo 2021

Yhteentoimivuusalustan tietomallin palvelullistaminen koneluettavaksi

Vaihe 3

Kesä-elo 2021

Dataconnectorit ja -tuotteet, tekninen toteutus

Vaihe 4

Elo–loka 2021

Pilotointi

Vaihe 5

Marras 2021

Päätös

Tilaisuudet

Aloitusseminaari 31.5.2021

Lataa esitysaineisto (pdf)

Taustamateriaalit

HANKKEESSA MUKANA

OLE MEIHIN YHTEYDESSÄ

Pia Gramen

Kiinteistötyönantajat ry

pia.gramen@kiinteistotyonantajat.fi

+358 20 7959 481

Samu Heikkilä

Boost Brothers

samu.heikkila@boostbrothers.fi

+358 44 5817979

Jussi Niilahti

Platform of Trust

jussi.niilahti@oftrust.net

+358 40 623 3028

Teemu Lehtinen

KIRAHub

teemu@kirahub.org

+358 40 456 6108

HANKKEEN RAHOITTAA

Share This

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt sen tarjoamat evästeet. lisätietoa

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close