yhteistyöjäseneksi!

KIRAHub on rakennetun ympäristön kestävän digitalisaation vauhdittaja. Toimimme kiinteistö- ja rakentamisalan yhteenkokoajana ja edistämme yritysten, organisaatioiden, julkishallinnon ja digitalisaation kautta toimialaa laajentavien toimialojen välistä yhteistyötä. Uuden kokeileminen innostavasti, siilottomasti  ja läpinäkyvästi on toimintamme perusta. 

Erilaisten tapahtumien, työpajojen, hankkeiden ja projektien lisäksi pyöritämme Urban3-ekosysteemitilaa, järjestämme vuosittaista World of Digital Built Environment -konferenssia, olemme perustajajäseniä Urban Hub Europe -ekosysteemiyhteisössä, toimimme media-alustana ja ilmiöitämme toimialan ajankohtaisia aihepiirejä aktiivisesti viestimällä sekä autamme ekosysteemimme toimijoita löytämään toisensa. 

KIRAHub toimii yleishyödyllisen yhdistyksen muodossa. Yhteistyöjäsenenämme pääset nauttimaan monista ekosysteemin eduista ja toimimaan edelläkävijänä yhteisen visiomme edistämisessä. Kotimainen KIRA-ala voi toimia rakennetun ympäristön kestävän digitalisaation edelläkävijänä, ja tämä saavutetaan ainoastaan yhteistyöllä!

Mitä yhteistyöjäsenyyteen kuuluu:

 • Vuosittainen jäsenen henkilökohtainen ekosysteemikartoitus -konsultaatio (1h)
 • Mahdollisuus olla osana KIRAHubin fasilitoimia temaattisia  kehitysyhteisöjä: CO2-DataHub- ja Digital Building Permit -ekosysteemien ohjausryhmätoiminta
 • Urban Hub Europe -verkoston ajankohtaiset kuulumiset ja yhteys eri maiden hubeihin
 • Kutsu yhteistyöjäsenten omaan Slack-yhteisöalustaan
 • Mahdollisuus jäsenten yhteisten hankealoitteiden valmisteluun ja rahoituksen hakemiseen (aloitteen pohjalta yhden työpajan fasilitointi ja yhteenveto, jatko erillisellä rahoituksella)
 • Organisaation logo/nimi KIRAHubin esityksiin ja nettisivulle
 • 20% alennus vuosittain järjestettävän WDBE-Summitin lipuista ja kumppanuuksista
 • 20% alennus Urban3-ekosysteemitilan normaalihintaisesta käyttömaksusta ja tapahtumastriimauksesta
 • Oman tarjooman näkyminen osana Urban3 -showroomia
 • Jäsenten After Work -tilaisuudet Urban3:ssa

 Yhteistyöjäsenyyden vuosikustannus yrityksille ja muille organisaatioille:

  • Startupit ja mikro-organisaatiot (alle 10 henkilöä ja enintään 2 milj.) 500 €/v
  • Pienet organisaatiot (10-49 henkilöä ja enintään 10 milj €) 1 200 €/v
  • Keskisuuret organisaatiot (50-249 ja enintään 50 milj €) 2 500 €/v
  • Suuret organisaatiot (yli 250 henkilöä ja yli 50 milj €) 4 000 €/v

Yhteistyöjäsenyyden vuosikustannus yliopistoille ja tutkimuslaitoksille: 2000€/v

Yhteistyöjäsenyyden vuosikustannus kunnille:

  • Asukkaita alle 20 000 500 €/v
  • Asukkaita 20 000 – 100 000  1 200 €/v
  • Asukkaita 100 000 – 150 000 2 500 €/v
  • Asukkaita yli 150 000 4 000 €/v

KIRAHubin yhteistyöjäsenet:

KIRAHubin yhteistyöjäsen Huvila Arkkitehdit
KIRAHubin yhteistyöjäsen AIIO
KIRAHubin yhteistyöjäsen ailene.ai
KIRAHubin yhteistyöjäsen Arkance systems
KIRAHubin yhteistyöjäsen ArkCon
KIRAHubin yhteistyöjäsen BETOLAR
KIRAHubin yhteistyöjäsen Climatix Earth
KIRAHubin yhteistyöjäsen Cloudpermit
Congrid
KIRAHubin yhteistyöjäsen CRAMO
KIRAHubin yhteistyöjäsen Eiffels
KIRAHubin yhteistyöjäsen El-Björn
KIRAHubin yhteistyöjäsen Estonian Digital Construction Cluster
KIRAHubin yhteistyöjäsennys_FIRA
KIRAHubin yhteistyöjäsen Future Insight
KIRAHubin yhteistyöjäsen Good Ventures
One Click LCA
KIRAHubin yhteistyöjäsen OSURIA
KIRAHubin yhteistyöjäsen Skanio
KIRAHubin yhteistyöjäsen Skyline Cockpit
KIRAHubin yheistyöjäsen Sova 3D
KIRAHubin yhteistyöjäsen Synecon
KIRAHubin yhteistyöjäsen Trimble
KIRAHubin yhteistyöjäsen YLVA

Esimerkkejä toiminnastamme:

team kirahub

Teemu Lehtinen

Teemu Lehtinen

CEO

teemu@kirahub.org
+358 40 456 6108

Vappu Id

Vappu Id

COO

vappu@kirahub.org
+358 50 472 8700

Maryam Siddiqah-Oinonen

Maryam Siddiqah-Oinonen

Community & Communications Manager

Share This