Digital Building Permit -ekosysteemi

 

Yhteisö rakennuslupaprosessien kehittämiseen kaikille sidosryhmille ja ammattilaisille! 

Digital Building Permit -ekosysteemi ja sen ohjausryhmätointa on perustettu jatkamaan aikaisemman Rakennuslupayhteisön työtä. 


Ekosysteemin jäsenet päättävät yhdessä tavoitteet ja toimintamallit rakennuslupaan liittyvien prosessien sujuvoittamiseksi ja tehostamiseksi. Kehityksen tulee palvella mahdollisimman hyvin sekä jokaisen yksittäisen toimijan tarpeita että yhteistä tekemistä.

Yhteisössä jatketaan ja laajennetaan jo alkanutta kehitys- ja yhteistyötä. Sitoudumme myös jakamaan tuotokset ja syntyneet oivallukset avoimesti muiden käyttöön. Lisäksi tarkoitus on verkostoitua, tarjota vertaistukea, kehittää tietomalliosaamista ja muita teknisiä valmiuksia sekä keventää huolia ja oppia onnistumisista. 

 

Ekosysteemin toiminnan ohjaus ja päätöksenteko toteutetaan osana ohjausryhmätoimintaa, jonka organisoinnista vastaa KIRAHub. Ohjausryhmätoimintaan osallistuminen edellyttää KIRAHubin yhteistyöjäsenyyttä. Ryhmän toiminnasta tiedotetaan avoimesti kaikille sidoryhmille.

MUKAAN JAKELULISTALLEmukaan ohjausryhmään

Ohjausryhmän puheenjohtaja:

Anna-Riitta Kallinen

anna-riitta.kallinen@arkcon.fi

Ohjausryhmän varapuheenjohtaja:

Marika Latvala

marika.latvala@rakli.fi

Share This