Tulevaisuuspaja 5 – Datan määrittely ja ontologia

Fasilitoijana:  Sami Sinisalo, Suomen Tilaajavastuu Oy & Mika Honkanen, VRK

Alustava ohjelma:
08:30 Kahvitarjoilu
09:00 Tervetuloa tilaisuuteen ja esittäytyminen
09:15  Sami Sinisalo, Suomen Tilaajavastuu Oy
09:30 Mika Honkanen, VRK
09:45 Pajaosuus 1
10:30 Tauko
10:45 Pajaosuus 2
11:45 Yhteenveto

Tulevaisuustyöpajat

Osana TEM:n rahoittamaa Digitaalinen työllistyminen -hanketta toteutettiin kiinteistö- ja rakennusalan ilmiökartoitus. Yhdessä toimialan asiantuntijoiden ja toimijoiden avulla tunnistettiin kira-alan keskeisimpiä elinikäisen oppimisen ja työllistymisen haasteita.
Kira-alan tulevaisuuspaja on jatkumoa ilmiökartoitustyölle. Olemme tunnistaneet keskeisimpiä toimijoita näiden haasteiden ympäriltä ja tulemme kutsumaan heitä työpajoihin, joissa lähdemme yhdessä löytämään ratkaisuehdotuksia haasteiden ratkaisemiseen.