Tai siis, oikeasti, skaalaammeko? Kuka KIRA-alalla skaalautuu, vai skaalautuuko kukaan?

Monet KIRA-alalla puhuvat skaalautumisesta ja tähtäävät kasvuun. Rakentamisen toimintaympäristö on murroksessa ja alaa haastetaan kehittämään omia prosessejaan. Alan toimijat hakevat uusia kasvun lähteitä ja miettivät millaisilla tavoilla rakentamisen suunnittelun, itse rakentamisen ja koko elinkaaren aikaisen kiinteistönhallinnan toimintamalleja voisi tehostaa, kehittää ja linkittää toisiinsa. 

Uudet teemat, kuten kestävän kehityksen mukanaan tuomat haasteet, kiertotalous, digitalisaatio, uudet palvelumallit ja vaikkapa verkostoyhteistyön tehostaminen, haastavat pohtimaan tulevaa ja hakemaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseksi. 

Aktiivisimmat ovat käynnistäneet pilotointeja ja kokeiluja, nopeimmat digitalisoineet omia toimintamallejaan ja ketterimmät perustaneet uusia yhtiöitä mullistavien ideoiden kaupallistamiseksi. Harva on kuitenkaan onnistunut skaalaamaan innovaatioitaan alaa aidosti muuttaviksi ratkaisuiksi tai monistamaan ideansa kansainvälisillä markkinoilla. Moni pohtii miksi? Miten mennä eteenpäin?

Kasvun lähteitä etsimässä

KIRAHubin käynnistämissä, Uudenmaan liiton UKKE-rahoituksella toteutettavan skaalauskiihdyttämö-hankkeeseen puitteissa toteutetuissa, skaalaamiseen liittyvissä haastatteluissa alan toimijat ovat lähteneet innolla pohtimaan uusia kasvun lähteitä ja koko KIRA-alan arvoketjun kehityspotentiaalia. 

Kiinnostavimmat avaukset tuntuvat löytyvän alan omien, sisäisten toimintatapojen tehostamisen alueelta. Sisäisiä prosesseja kehittämällä nopeutetaan hankkeiden läpimenoaikoja ja tehostetaan tuotanto- ja toimitusketjujen hallintaa.

Arvoketjun siilot on murrettavissa linkittämällä suunnittelun, rakentamisen ja elinkaaren aikaisen ylläpidon prosessit yhdeksi asiakaslähtöiseksi palvelu- malliksi ja yhdistämällä osaamisia rinnakkaisista arvoketjun osista rakentamisen läpivirtauksen optimoimiseksi. Yhä suurempi osa rakentamisesta voidaan harkita tuotavaksi teollisen valmistuslogiikan piiriin lisäämällä esivalmistusastetta, modulaarisuutta, automaatioastetta ja rakentamisen vakiointia.

 

>>> Vastaa hankkeen koko toimialalle tarkoitettuun kyselyyn

Oppia toisilta toimialoilta

Samaan aikaan rakentajille avautuu uusia mahdollisuuksia ottaa käyttöön täydentäviä liiketoimintamalleja rinnakkaisilta toimialoilta – asiakasrajapintaa voi pelillistää, elinkaaren aikaiset palvelut voi tuoda yhteiselle alustalle, tiedonkeruun ja analytiikan voi automatisoida, tilaratkaisuja voi ostaa kirjastoista, vapaita resursseja voi ostaa palveluna jne.

Erityisesti nopeasti kehittyvät digiratkaisut haastavat totutut toimintamallit ja mahdollistavat uudet, dataan ja analysoituun tietoon perustuvan ratkaisukehityksen. Toimialan tulevaisuus on toivoa täynnä, kunhan joku vain valjastaisi mahdollistavat ratkaisut liiketoiminnan tueksi. 

Potentiaalia on, mutta moni lupauksista on vielä lunastamatta. Miksi?

Uniikit projektit dominoivat

KIRA-ala on edelleen hyvin pitkälti uniikkien asiakasratkaisujen projektitoimitus-ala, jolla liiketoimintaprosessien optimointi ja skaalautuva ratkaisumyynti on hyvin haasteellista. 

Osaamisen, tuotannon ja ratkaisukehityksen monistaminen on hidasta, kun jokainen toimitus (siis valmis rakennus) seisoo lopulta paikallaan monilta osiltaan rakentamisen prosessin aikaisen räätälöinnin tuloksena – lähes aina alkuperäistä suunnitelmaa kyllä osin soveltaneena, mutta paikalleen sovitettuna. 

Samaan aikaan alan todellinen digimurros on vasta käynnistymässä, sillä rakentamisen ydinprosessi on edelleen rakentaja-ammattilaisten käsissä. KIRA-alan nykyiset digiratkaisut löytyvät pääosin rakennustyömaiden ulkopuolelta, mm. suunnittelutoimistoista, osaratkaisutoimittajilta (esim. talotekniikka- ja energiaratkaisut) ja kiinteistöhallintayhtiöistä. Itse rakentamisen digiaste on edelleen varsin matala.

Isot ja keskisuuret skaalauksen kärkijoukkoa

Kuka on vahvimmilla skaalauspolun risteyksessä? Kuka skaalaa, jos joku skaalaa? 

Skaalauskiihdyttämö-hankkeen haastatteluissa skaalaamisen kärkikandidaateiksi nousevat alan johtavat, isot ja midcap-yhtiöt, joilla on omassa yhtiössä tarvittavaa kehitys/innovaatio-osaamista, valmis asiakasrajapinta hallussa ja riittävä määrä resursseja kanavoitavaksi skaalautumisprosessin tueksi. Isommilla yhtiöillä on selkeämpi näkemys siitä, mihin suuntaan markkina kehittyy ja millaisilla ratkaisuilla on todellisuudessa kysyntää asiakasrajapinnassa. Niillä on myös kyky käydä tiivistä vuoropuhelua kumppanuusverkossaan ja valjastaa täydentäviä osaamisia innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen. 

Omat kehitysresurssit luovat vakaan pohjan uuden luomiseen ja antavat tarvittavan puskurin pitkäkestoisten kehityshankkeiden läpiviemiseksi. Jatkuva vuoropuhelu asiakkaiden kanssa luo aitoa kumppanuutta ja mahdollistaa jaettuihin arvoihin perustuvan yhteiskehityksen.

…mutta startupit haastavat

Samaan aikaan ketterät startup-yritykset kyseenalaistavat alan vakiintuneita käytäntöjä ja kehittävät moderneihin teknologioihin perustuvia erillisratkaisuja eri kohtiin rakentamisen alan arvoketjua. Niillä on usein uutta osaamista, erityisesti uusien digiratkaisujen kehittämisessä, mikä avaa mahdollisuuksia uuden luomiseen. 

Rajattujen osaratkaisujen maailmassa pienuus ja ketteryys voivat olla eduksi, sillä keskittymällä voidaan kohdentaa riittävä määrä resursseja yksittäisen ongelmanratkaisun ytimeen. Startup-todellisuudessa on kuitenkin omat haasteensa, sillä pienen, mahdollisesti tuntemattoman, toimijan on vaikea hallita asiakasrajapintaa, kumppanuuksia ja skaalautumisen prosessia. 

Hyvienkin ideoiden vieminen markkinoille tarvitsee onnistuakseen riittävän määrän resursseja, mikä on osoittautunut usein startup-yritysten haasteeksi – millä tiimillä pääsemme maaliin, mistä rahat kehitykseen, kestääkö kassa kasvun käynnistymiseen saakka? Toisinaan hyvätkään ideat eivät kanna, ainakaan riittävän nopeasti ja kauas.

Skaalaudutaan yhdessä!

Näyttää siltä, että koko KIRA-alan kasvun avaimet löytyvät uusien yhteistoimintamallien alueelta – verkostoista, joissa järkevästi osaamisia yhdistelemällä voidaan nopeuttaa uudistumista, kokeilla uusia ratkaisuja yhdessä asiakkaiden kanssa ja varmistaa skaalautumiseen tarvittavien resurssien riittävyys läpi koko kehityspolun. 

Yhteistyö isojen yritysten ja startup-toimijoiden välillä voi tuottaa kaikkia hyödyntäviä toimintamalleja. Alan johtavat yritykset voivat yhdistellä omien kehitystiimiensä ideat ja startupeissa syntyneet osaratkaisut toimiviksi kokonaisuuksiksi niin sisäisten prosessien tehostamiseksi kuin uusien asiakasratkaisujenkin lanseeraamiseksi. Startup-osaaminen voidaan kanavoida uudistamaan vakiintuneita suunnittelu-toteutus-ylläpito-ketjuja ja digitoimaan rakentamisen alan data-arvoketjuja. 

Yhteistyöllä on mahdollista nostaa alan kokonaisratkaisukyvyn tasoa ja luoda jatkuvasti uudistuvia toimintamalleja sen skaalautumiskyvyn vahvistamiseksi. KIRA-alan skaalautumisen tulevaisuus on osaamisen kanavoimisessa jaettujen kehityspolkujen nopeuttamisen, tehostamisen ja vahvistamisen tueksi.

Artikkelin kirjoittaja ja Skaalauskiihdyttämö-hankkeen haastatteliden toteuttaja Jukka Viitanen on kansainvälisesti kokenut innovaatioalustojen kehittäjä ja toteuttaja. Hän on ollut mukana arvioimassa ja kehittämässä kampusalueiden, tiede- ja teknologiapuistojen, teknologiansiirto-ohjelmien ja kasvuyritysalustojen toimintaa. Viitanen on aktiivinen yrittäjä, osaaja ja kumppani globaaleissa innovaatioverkostoissa ja yksi Skaalauskiihdyttämö-hankkeen toteuttajista Resolute HQ -yrityksensä kautta.

Olisitko sinä kiinnostunut blogaamaan/vlogaamaan kanavissamme ja nostamaan #KIRAHVIn pöydälle? Tiedätkö jonkun, jonka ääni kannattaisi ehdottomasti nostaa Hubissa esiin? Ilmoita oma aiheesi mukaan

Share This

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt sen tarjoamat evästeet. lisätietoa

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close