Liiteri.net alustan, palvelun ja 24/7-tilan avulla toteutettavalla Liiteri-hubilla Rykmentinpuiston asukkaat voivat helposti ja tasa-arvoisesti jakaa ja vaihtaa tavaroita, kyytejä ja kuljetuksia sekä auttaa toisiaan arjen askareissa. Tulevaisuuden huoltoasemayrittäjä voi yhdessä paikallisen yhteisön kanssa valita laajasta ja samalla kestävän kehityksen mukaisesta palveluiden kirjosta joustavasti, mitä hän haluaa itse tarjota alustan avulla, mitä ulkoistaa, ja mikä sopii parhaiten yhteisön itse pyöritettäväksi.

CoReorient on kehittänyt Liiteriä usean vuoden ajan yhdessä suurten rakennus- ja kiinteistöalan toimijoiden (esim. YIT ja Aso) kanssa ja voi Tuusulassa yhdistää siihen MTK:n johdolla kehitettävät KaikkiKyytiin-kimppakyydit ja TöitäSuomesta-alustan pienten palveluiden välittämiseksi. Jo nyt Juvan ABC-huoltoasemalla ja pian Helsingin Teurastamolla Liiteriä käytetään myös lähiruoan toimituspisteenä. Tällainen vaihdanta täydentää myös hyvin muita liikkumispalveluita ja sosiaalisia medioita. Ehdotus ei siis jää ideaksi, vaan laaja palveluvalikoima voidaan todellakin toteuttaa niin, että Rykmentinpuistoon muuttavat pääsevät mukavasti rakentamaan uutta yhteisöllistä arkea alusta alkaen!