Toivon KIRAHubin olevan alan toimijoita ja toimintamalleja yhdistävä taho ja toivon että se edelleen jatkaa hyvin alkanutta tarpeettomien siilojen purkutyötään. Näen KIRAHubilla merkittävää potentiaalia yhteistyön alustana, jolla rakentamisen eri lajien ja eri vaiheiden nykyiset ekosysteemit saatettaisiin yhteen niin, että merkittävää tuottavuusloikkaa voitaisiin vihdoin alallamme saavuttaa.

Haasteeksi heitettäköön toivomus siitä, että tämä suomalaista rakennusalaa kehittävä työ ja sitä tukevat verkostot suunniteltaisiin ja toteutettaisiin aina globaalit tarpeet huomioiden, jotta ne olisivat kotimarkkinan lisäksi suoraan myös hyödynnettävissä suomalaisten yritysten kansainvälistymispyrkimyksiä tukien.