Toimin Goforella palveluarkkitehtina, kehittäen älykkäiden kaupunkien ja rakennetun ympäristömme toimintaa.

1. Mitä odotuksia sinulla on uuden KIRAHubin toiminnan suhteen?
– KiraHub on ihmisiä, innovaatioita ja kehittämisajatuksia yhdistävä ja kokoava yhteisö. Se yhdistää perinteisen ja uuden sekä yhdistää eri toimialat kehittämään uutta. Ideoiden ja kehittämisen alusta, jossa toimijat ovat alansa huippuja. KiraHub voi laajentaa kiinteistö – ja rakentamisalan kehittämistä firmojen sisältä verkostomaiseen kehittämiseen.
2. Millaista yhteistyötä haluaisit Hubin kautta edistää?
– Haluan tuodan digitalisaation asiantuntijaorganisaation mukaan kehittämään kiinteistö- ja rakentamisalaa tarjoten teknistä näkemystä, datan mahdollisuuksia sekä yhteiskehittämistä. Meillä kaikilla on annettavaa rakennetun ympäristömme kehittämiseen, isot asiat tapahtuvat yhteistyössä.
3. Minkä haasteen haluat Hubilaisille heittää?
– Kehitetään rakennustieto uudelle tasolle muuttamalla nykyistä tiedonkeruun käytäntöä. Varaudutaan tiedonkeruulla tulevaisuuden tietotarpeisiin ja ”tuotteistetaan” rakennusdata edistykselliseksi tietolähteeksi. Laatudata räjäyttää tiedon hyödyntämisen ja innovoinnin.
4. Miltä KIRA-alan tulevaisuus mielestäsi Suomessa näyttää?
– Kira-ala koskettaa useaa megatrendiä ilmastonmuutoksesta korjausvelan hallintaan ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Digitalisaatiokehitys on alkanut, mutta vielä alkutekijöissä. Mielenkiinto herää myös softafirmoilla kira-alalle.