Yksi tärkeimmistä kokonaisuuksista on tiedon ja tiedonhallinnan kehittäminen yhdessä mm. yhteisen tieto/data-alustan luominen. Tässä tulee nähdä osana myös liikenne ja liikkuminen, mikä nyt jäänyt Kirassa hieman sivuun kun on eri ministeriön vastuulla..

Nähdään kokonaisuus arvoketjuna. Lunastetaan lupaus tiedon synnyttämisestä kertaalleen ja jalostaminen arvoketjussa. Tieto on saatavilla (data-alustan/rajapintojen kautta) eri käyttötarkoituksiin ja eri formaateissa läpi koko arvoketjun.

Tieto jalostuu Kira-arvoketjussa eri vaiheiden prosesseissa (maankäytönsuunnittelusta –> rakentamisen suunnittelusta –> rakentamiseen – > kunnossapitoon ja käyttöön) ja on käytettävissä eri tarpeissa (prosesseissa) ja muodoissaan samasta lähteestä.

Synnytetään yhteinen (virtuaalinen) data-alusta (tieto tietoalueittain?)

Luodaan yhteiset käsitteet ja tietomallit joilla turvataan semanttinen yhteentoimivuus.