KIRAHubin taival sai lähtölaukauksen 6.2 keskustakirjasto Oodissa järjestetyssä Tulevaisuusseminaarissa. Tilaisuuden ensimmäisessä osiossa esiteltiin hallituksen kärkihanke KIRA-digin tulokset päättäjille pureskellussa muodossa ja iltapäivän puolikas suuntautui vahvasti pohtimaan sitä, millaista yhteistyötä ja toimenpiteitä KIRA-alan kestävä kehittyminen digitalisaation, harmonisoinnin ja siilojen poistamisen kannalta voisi tarkoittaa. Yhteinen osallisitujien mielipide tuntui olevan, että systemaattista yhteistyötä ja avoimuutta kaivataan ja KIRAHubin toiminnalta toivottiin tämän roolin ottamista.

Hubin strategiatyö on vasta alussa. Meidän toimintamme rahoitus on turvattu seuraavaksi kolmeksi vuodeksi, joiden aikana tehtävämme on luoda itsellemme sellainen toimintamalli, jonka te ekosysteeminä koette niin merkityksellisesti, että toimintamme jatkuu myös siitä eteenpäin. Jatkamme varmasti tietä rakennetun ympäristön digitalisoinnin edistämisen parissa. Digitalisuus ei kuitenkaan ole päämäärä, vaan keino saavuttaa kokonaisvaltaisesti parempi rakennetun ympäristön tulevaisuus. Sitä voidaan mitata monesta eri näkökulmasta ja ainoastaan avoimen yhteistyön, yhdessä jaettujen tavoitteiden ja informaation kautta, voimme edesauttaa sitä, että myös rakennettu ympäristö on yhteinen niin digitaalisesti kuin fyysisestikin.

Alla on ensimmäinen, Tulevaisuusseminaarissa läpi käyty esitys tulevasta toiminnastamme Hubina. Kevään aikana se tulee huomattavasti selkenemään. Tästä on hyvä aloittaa!

Share This