Mitkä ovat KIRA-alan yhteiset tavoitteet digitalisaatiolle? Miten digitalisaatio auttaa saavuttamaan hiilineutraalisuuden tai tuottavuuden sekä muut toimialan ja yhteiskunnan tavoitteet?

Olemme nykyistä yhteiskuntaa muotoillessamme päätyneet tehokkuuden nimissä erikoistumaan ja luoneet monialaista huippuosaamista. Samalla olemme kehittäneet toimintamallin, jonka vuoksi meidän on välillä vaikea hahmottaa kokonaiskuvaa, eri osatekijöiden merkityksiä sekä syy-seuraussuhteita – ja etenkin omaa rooliamme tässä kaikessa. Kestävää tulevaisuutta tehdessämme meidän on kuitenkin vapautettava ajattelumme tästä opitusta kehikosta. Meidän on arvioitava yhteiskuntamme arvoja ja tavoitteita oman toimintamme näkökulmasta ja arvotettava sen merkityksellisyyttä osana systeemistä merkityksellisyyttä.

Digitalisaatio johdattaa monet toimialat radikaaliin uudistumiseen. KIRAHubin ajattelussa digitalisaation arvo muodostuukin juuri sen kokonaisvaltaisuudesta, joka pakottaa  tarkastelemaan toimialan ja sen digikehityksen vaikutusta yhteiskuntaan. Miten rakennetun ympäristön digitalisaatio auttaa meitä saavuttamaan hiilineutraalisuus-, työllisyys-, tuottavuus- tai minkä tahansa muun koko yhteiskunnan hyvinvointia palvelevan tavoitteen?

KIRAHubin ajattelussa digitalisaation arvo muodostuukin juuri sen kokonaisvaltaisuudesta, joka pakottaa  tarkastelemaan toimialan ja sen digikehityksen vaikutusta yhteiskuntaan.

Sorrumme myös usein tarkastelemaan ja tavoittelemaan näitä asioita toisistaan irrallaan ja välillä keskustelu kärjistyy. Vähähiilinen ei kuitenkaan tarkoita tehotonta, eikä taloudellisesti kannattava ole synonyymi epäekologiselle. Kestävä digitalisaatio sitoo nämä kaikki tavoitteet yhteen. Sen avulla voimme luoda systeemin, jossa sekä toimialamme menestyy, että yhteiskuntaamme hyvinvointi kasvaa. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista ilman syvällistä, monialaista ja -äänistä vuoropuhelua.

Moniääninen keskustelu tarvitsee neutraalin alustan – tervetuloa #KIRAHVI ryhmään!

KIRAHubin perustavanlaatuisena ajatuksena on ollut, että alan digitalisaatiokehitys tarvitsee tuekseen diplomaattisen toimijan, jotta jokainen ääni voi tulla kuulluksi. Haluamme tarjota mahdollisuuden neutraalille, keskustelevalle ja yhteiseen menestykseen tähtäävälle vuoropuhelulle, jossa luodaan konkreettiset tavoitteet kehitykselle.

Vuoden alussa perustettu kaikille KIRA-alan kehittäjille avoin KIRAHVI-ryhmä kokoaa yhteen yli 150 ammattilaista. Etsimme paraikaa teemoja vuodelle 2021 – ehdota meille omaasi!

Tapaamisissa monialainen ja -ääninen ryhmä keskittyy valitun digiteeman äärelle, kuuntelee näkemyksiä eri tahoilta ja vastaa yhdessä kysymyksiin. Keskustelussa syntyy läpileikkaus siihen, mitä toimialan kestävällä digitalisoitumisella kunkin aiheen osalta todella tarkoitetaan ja mitä sen avulla voidaan ja halutaan saavuttaa. Avoin lähestymistapa tuottaa yhteistä tahtotilaa ja vahvistaa ajatuksen siitä, että se on saavutettavissa.

Oppimispolut tekevät yhteisen vision todeksi

Kokonaisen toimialan digitalisoiminen vaatii selkeitä, tavoitteellisia ja harkittuja prosesseja, joiden kestävyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta voidaan mitata. Ilman näitä rakenteita liian moni innovatiivinen tekijä turhautuu muutosta tavoitellessaan prosessiin – sen puuttumiseen, sen katkeamiseen tai sen tehottomuuteen. Innovoijien tulisi voida innovoida, tekijöiden tehdä ja systeemin tukea toivottua kehitystä.

Jokainen KIRAHVI-ryhmän tapaaminen tähtää luomaan konkreettisen oppimispolun, joka palastelee tahtotilan kokonaisuuksiksi ja esittää toimenpiteitä, joihin eri toimijat voivat osallistua vauhdittaakseen toimialan kestävää murrosta.

Kokonaisen toimialan digitalisoiminen vaatii selkeitä, tavoitteellisia ja harkittuja prosesseja, joiden kestävyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta voidaan mitata. Ilman näitä rakenteita liian moni innovatiivinen tekijä turhautuu muutosta tavoitellessaan prosessiin – sen puuttumiseen, sen katkeamiseen tai sen tehottomuuteen. Innovoijien tulisi voida innovoida, tekijöiden tehdä ja systeemin tukea toivottua kehitystä.

Pyrkimyksemme on jalostaa tunnistetuista poluista läpinäkyviä palvelumuotoiltuja kehityskaaria. Niiden avulla jokainen toimija voisi tulevaisuudessa helposti asettaa oman osaamisensa ja valmiutensa tietystä toimialan kehittymisen näkökulmasta oikealle askeleelle ja lähteä seuraaman sen suuntaamaa polkua systemaattisesti eteenpäin. Tällöin kulkisimme yhteistä matkaa kohti monipuolista hyvinvointia tuottavaa rakennettua ympäristöä.

Kestävästi digitalisoitu rakennettu ympäristö mahdollistaa hyvän elämän

Hyvän elämän varmistaminen edellyttää systeemisiä muutoksia kaikilla toimialoilla, jotta onnistumme ratkaisemaan globaalit ongelmamme. Kestävällä digitalisaatiolla on tässä urakassa keskeinen rooli.

Hyvä elämä ja maailman onnellisimmat ihmiset ovat Suomen menestystekijöitä ja tärkeä vientituotteemme myös rakennetun ympäristön osalta. Mutta vain yhdessä voimme tehdä Suomesta rakennetun ympäristön kestävän digitalisaation edelläkävijän. Ja vain yhdessä voimme varmistaa, että alamme digitalisaatio muuttaa yhteiskuntaamme kokonaisvaltaisesti paremmaksi. Kestävä digitalisoituminen antaa kaikkien kukkien kukkia osana samaa kokonaisuutta. Se kokoaa pienet ja isot purot yhteen ja jakaa menestyksen hedelmiä laajasti. Se on alusta yhteisille onnistumisille. 

Ensin meidän on kuitenkin huolehdittava, että ymmärrämme oman roolimme osana toivottua kehitystä, jonka tunnemme alamme ja toistemme tarpeista käsin perin pohjin. Vasta silloin voimme tavoitella yhteistä tulevaisuutta.

Tervetuloa mukaan luomaan yhteistä tulevaisuutta!

– Teemu, Sami & Vappu

On aika nostaa #KIRAHVI pöydälle on uusi blogisarjamme, joka käsittelee rakennetun. ympäristön kestävää digitalisoitumista ekosysteemin moniäänistä keskustelua reflektoiden. 

Tämän blogin kirjoitti KIRAHubin tiimi, (Teemu, Sami & Vappu) jonka jaettu intohimo on kaivaa KIRA ulos siiloistaan ja innostaa yhteisen, kokonaisvaltaisesti kestävämmän rakennetun ympäristön rakentamiseen digitalissaation avulla läpinäkyvästi toiminnan vaikuttavuutta mitaten. 

Olisitko sinä kiinnostunut blogaamaan/vlogaamaan kanavissamme ja nostamaan #KIRAHVIn pöydälle? Tiedätkö jonkun, jonka ääni kannattaisi ehdottomasti nostaa Hubissa esiin? Laita meille ehdotus mailiin info@kirahub.org

Share This