Osana rakentamisen lainsäädön uudistamista IFC-muotoiset suunnitelma- ja toteumamallit tulevat osaksi rakennuslupa-aineistoa.

Tässä esiselvityksessä tutkitaan, mitä vaatimuksia IFC-malleille tulisi asettaa, jotta niistä saataisiin rakennuskohteen hiilijalanjäljen laskentaa palveleva määrätieto tulevan vähähiilistä rakentamista koskevan lain asettamalla tarkkuudella. Esiselvityksen tuloksia voidaan hyödyntää hiilijalanjäljen laskentaan liittyvässä lainsäädäntötyössä.

Rakentamislupavaiheessa kohteelle lasketaan hiilijalanjälkiarvio. Laskennassa hyödynnetään rakennussuunnittelijan (yleensä arkkitehti) tietomallin komponenttitason tietoa. IFC-muotoinen tietomalli ja sen pohjalta laskettu hiilijalanjälkiarvio toimitetaan lupahakemuksen liitteenä rakennusvalvontaan. Tämän selvitystyön ensimmäinen osa on selvittää, mitä tietoja tässä vaiheessa voidaan tai pitää vaatia tietomalleilta.

Jatkosuunnittelun ja rakentamisen aikana hiilijalanjälkilaskennassa tarvittavat tiedot täsmentyvät. Komponenttien täsmentyvät tiedot päivitetään rakennussuunnittelijan tietomalliin. Rakentamisvaiheessa kohteen materiaali- ja tuotetiedot kerätään yhteen. Käyttöönottovaiheessa rakennushankkeeseen ryhtyvä toimittaa rakennusvalvontaviranomaiselle IFC-muotoisen toteumamallin sekä sen pohjalta tehdyn hiilijalanjälkilaskelman. Tietomallin ja siihen liittyvien materiaali- ja tuotetietojen tulee olla koneluettavassa muodossa. Materiaali- ja tuotetietojen tulee lisäksi olla yhteensopivia kansallisen rakentamisen päästötietokannan (www.co2data.fi/) materiaalitietojen kanssa.

Tämän selvitystyön toinen osa on selvittää, mitä tietoja esitetään tietomallissa ja miten materiaalitiedot kytketään mallissa oleviin rakennus- ja tuoteosiin. Esiselvitystyöhön kuuluvat myös sidosryhmien haastattelut, joihin valmistaudutaan tämän haastattelulomakkeen vastausten kautta.

Esiselvityksen toteuttavat Ympäristöministeriön toimeksiannosta Tomi Henttinen Gravicon Oy, Marko Rajala, Tietoa Finland Oy ja Anna-Riitta Kallinen, ARKCON.

 

 

Vastaa kyselyyn

Haastattelulomakkeessa on kullekin sidosryhmälle omia haastattelukysymyksiä. Kysymykselle osoitettu sidosryhmä merkitty otsikkoon.

Lomakkeeseen pääset tästä.

Vastausaikaa lomakkeen kautta on 7.7.2022 asti.

Ympäristöministeriön Matti Kuittisen alkusanat esiselvitystyöstä katsottavissa videolla tästä.

Lisätietoja :

Anna-Riitta Kallinen

anna-riitta.kallinen@arkcon.fi

+358 407709799

Olisitko sinä kiinnostunut blogaamaan/vlogaamaan kanavissamme ja nostamaan #KIRAHVIn pöydälle? Tiedätkö jonkun, jonka ääni kannattaisi ehdottomasti nostaa Hubissa esiin? Ilmoita oma aiheesi mukaan

Share This