Pyydämme lausuntoanne aineistosta oheisella lausuntolomakkeilla 29.09.2023 mennessä.

Aineiston laajuuden vuoksi pyydämme teitä merkitsemään lausuntomateriaalin pdf-tiedostoihin kommenttinne siihen sanaston kohtaan mitä kommenttinne käsittelee. Voitte myös käyttää omaa tiedostopohjaa lausuntonne kokoamiseen. Pyydämme liittämään tämän erillisen tiedoston pdf-muodossa lausuntolomakkeen kautta lausuntonne osana.

Lausuntomateriaalien visuaalinen taittoasu ei ole lopullinen. Aineisto saa lopullisen taittoasunsa ja asiakirjanumeron julkaisunsa yhteydessä.

Lausuntolomakkeeseen tästä https://arkcon.fi/machform/view.php?id=25238

Asiantuntija käsikirjoittajana tässä RAVA3Pron hankeosiossa on Tomi Henttinen, M.Sc. (Arch.) SAFA, Founder CINO, Gravicon Oy.

Lausuntokierroksen aineisto

Share This