Yksi innostavimmista aluista ekosysteemitoimintamme pyörittämisen näkökulmasta tänä vuonna on ollut Urban Hub Europe -verkoston perustaminen. KIRAHubin yhteistyöjäsenyyden kautta haluamme tarjota strategisen ja helposti lähestyttävän kansainvälisen ulottuvuuden yhteiseen visioomme uskoville organisaatioille. 

Urban Hub Europe -verkosto on perustettu tammikuussa 2023. Sen tarkoituksena on tuoda Euroopassa toimivat rakennetun ympäristön innovaatiotoimintaa edistävät yleishyödylliset ekosysteemitoimijat yhteen ja muodostaa näiden välillä strategisesti ohjattu kumppaniverkosto. Jokainen toimija pyrkii osana verkostoa tuomaan parhaat käytännöt ekosysteeminsä toiminnasta yhteiseen tietoon, jotta ekoksysteemien oppiminen voisi toimijoiden välillä tapahtua.  Jaettujen toimintamallien kautta pyrkimyksenä on tarjota sekä ekosysteemeille itselleen, että niiden jäsenille erilaisia skaalautumisetuja, jotka eivät vielä tällä hetkellä toteudu globaalissa verkostossa.

Urban Hub Europessa ovat tällä hetkellä mukana lisäksemme Estonian Digital Construction Cluster (Viro), BLOXHUB ja ConTech Lab (Tanska), Nordig Edge (Norja),  Munich Urban Colab (Saksa) ja Smart City Cluster (Espanja). Kaikki verkoston toimijat ovat oman kohdeympäristönsä rakennetun ympäristön verkostoja, joiden avulla toimialan kaikki tärkeät sidosryhmät on mahdollista tavoittaa. Verkoston toimijoiden toiminta käsittää ajankohtaisen markkinatiedon tuntemuksen, kaikilla on oma toimitila keskeisessä lokaatiossa, joissa myös järjestetään erilaisia toimialaa yhdistäviä ja yhteenkokoavia tilaisuuksia, kaikilla on aktiiviset viestintäkanavat oman ekosysteeminsä tavoittamiseen ja kaikkien tahtotilana on saada rakennetun ympäristön innovaatiot leviämään globaalisti. Verkostotoimijat tekevät aktiivista kehitystyötä oman alansa toimijoiden kanssa ja luovat mahdollisuuksia alan uudistumiselle ja vetovoimaisuudelle.

KIRAHubin yhteistyöjäseenyyden kautta tarjoamme mahdollisuuden hyödyntää Urban Hub Europen verkoston tarjoamia kansainvälistymismahdollisuuksia. Tarvittavat suorat ensikäden kontaktit eri sidosryhmiin hoituvat helposti verkoston toimijoiden esittelyiden avulla ja myös eri markkinoille sopivaa myyntistrategiaa on mahdollista päästä testaamaan vyhdessä. Erilaiset tapaamiset sopivien osapuolten välillä, pääseminen mukaan eri kohdemaiden ammattilaistilaisuuksiin verkostoitumaan ja esittelemään omaa tuotetta auttavat toivottavasti tulevaisuudessa mahdollisimman monta alamme toimijaa kansainvälistymisstrategiansa jalkauttamisessa.

Mielellään kerromme lisää Urban Hub Europen tarjoamista mahdollisuuksista – varaa aika yhteistyöjäsenkeskustelulle ja tule kanssamme tekemään Suomesta rakennetun ympäristön kestävän digitalisaation edelläkävijä

Share This