Ympäristöministeriö uudistaa osana kansallista yhteentoimivuutta rakennettujen kohteiden tietomallintamisen keskeisintä julkaisusarjaa – Yleiset tietomallivaatimukset 2012 (YTV2012).

YTV2020 hankkeessa luodaan rakennuksen BIM-tietomallien vaatimukset, jotka tukevat myös MRL:n uudistustyötä. YTV2012 uudistaminen edistää merkittävästi digitalisaatiota sekä yhteentoimivuutta kiinteistö- ja rakentamisalalla. YTV2020 kehityshankkeen myötä muuttuu myös julkaisusarjan kokonaisrakenne vastaamaan kansainvälisiä standardeja (katso kuva yllä).

Käynnistynyt lausuntokierros koskee YTV2020 kehityshankkeen ensimmäistä osakokonaisuutta Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa.

Kehityshankkeessa täysin uudistettu Yleiset tietomallivaatimukset 2012 (YTV2012) osa 14 – Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa oli jo kuusi vuotta vanha. Se ei huomioinut millään tavalla kaavatietomallista tulevaa tietosisältöä eikä kaupunkimallin ja ifc-mallin yhdistämistä. Myöskään tulevan MRL-uudistuksen näkökulmasta oli puutteita sisällössä. Uudistaminen tälle ytv2012 osalle tehtiin pikaisella aikataululla johtuen MRL-uudistukseen valmistautumisesta. Siihen on sidottu myös toisesta Ympäristöministeriön RAVA2 hankkeesta syntyneet tarkemmat tietomallien tietosisältömäärittelyt.

Lopputuloksena syntyy kansallinen ohjeistus rakennusten tietomallien tilaamiseen ja tuottamiseen rakennusvalvonnan käyttöön ottaen huomioon MRL-kokonaisuudistuksen tavoitteet (mm. digitaalisuus, tietomallien ja koneluettavien tietosisältöjen hyödyntäminen, ilmastonmuutos ja elinkaari), tietomalleja ja niiden tietosisältöjä hyödyntävä rakennusvalvonnan prosessi sekä RYHTI-hankkeessa toteutettava Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (RYTJ).

Asiantuntijakäsikirjoittajana Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa osiossa on Tomi Henttinen, Gravicon.

Pyydämme lausuntoanne aineistosta oheisella lausuntolomakkeella 8.10.2021 mennessä.
Lausuntolomakkeeseen voi myös liittää liitetiedostona laajemman lausunnon mukaan.

Lausuntomateriaalien visuaalinen taittoasu ei ole lopullinen. Aineisto saa lopullisen taittoasunsa ja asiakirjanumeron julkaisunsa yhteydessä.

Lausuntokierroksen aineisto

Lisätietoja YTV2020 -kehityshankkeesta:

Anna-Riitta Kallinen

hankekoordinaattori

anna-riitta.kallinen@arkcon.fi

+358 407709799

Olisitko sinä kiinnostunut blogaamaan/vlogaamaan kanavissamme ja nostamaan #KIRAHVIn pöydälle? Tiedätkö jonkun, jonka ääni kannattaisi ehdottomasti nostaa Hubissa esiin? Ilmoita oma aiheesi mukaan

Share This