KIRAHub on ylpeästi mukana EU- rahoituksen saaneessa pääkaupunkiseudun yhteisessä Finnish AI Region (FAIR) -innovaatiohubissa. Sen ensisijaisina kohdealueina ovat digitaaliset palvelut, älykaupungit sekä terveys. Tavoitteena on tasoittaa esteitä, jotka tällä hetkellä haittaavat tekoälyn laajamittaista käyttöönottoa alueen yrityksissä.

Digitaaliset innovaatiohubit ovat osa Euroopan Unionin uutta Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa ja auttavat yrityksiä kehittämään tuotteita, prosesseja tai palveluita digitaalisia teknologioita hyödyntäen. FAIR tukee yrityksiä erityisesti tekoälyyn, lisättyyn todellisuuteen sekä kyberturvallisuuteen liittyvissä osaamispalveluissa ja sen palveluiden laadun varmistaa vahva kumppanuus. Konsortioon kuuluvat KIRAHubin  lisäksi Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Haaga-Helia, Metropolia, CSC, ja EIT Digital. Lisäksi FAIR toimii yhteistyössä Suomen tekoälykeskuksen kanssa. Sen myötä varmistetaan pääsy alan uusimpaan tutkimustietoon.

”FAIR auttaa pk-yrityksiä kehittämään tekoälypohjaisia innovaatioita markkinoitaviksi tuotteiksi ja tehostaa yritysten sisäisiä prosesseja tekoälyn avulla. Autamme yrityksiä tunnistamaan tekoälyn luomia liiketoimintamahdollisuuksia sekä tuemme niiden hyödyntämisessä. Samalla vahvistamme entisestään laajaa kansainvälistä asiantuntijaverkostoa”, VTT:n liiketoiminta-alueen johtaja Erja Turunen kertoo.

Tavoitteena vaikuttavampia ratkaisuja ja nopeampia tuloksia

FAIR-innovaatiohubin palvelut jakautuvat neljään kategoriaan: kokeilualustoihin, rahoituksen tukeen, osaamisen kehittämiseen sekä innovaatioekosysteemin rakentamiseen ja verkostoitumisen tukemiseen. Innovaatiohubin palveluita tarjotaan yrityksille ensisijaisesti ilmaiseksi. FAIRin on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.10.2022 ja ensimmäisen kolmen vuoden aikana se tukee yritysten digitalisoitumista yli kolmen miljoonan euron rahoituksella. 

 

”FAIR-innovaatiohubin toiminnan ydin vahvistaa asemaamme yhtenä Euroopan parhaista innovaatioympäristöistä. Teemme tätä määrätietoisesti luomalla edellytyksiä jo olemassa olevan yritystoiminnan kehittymiselle ja yhä kiinnostavampien työpaikkojen kasvulle. Samalla vahvistamme houkuttelevuuttamme korkean osaamisen työvoimalle,” toteaa Helsingin kaupungin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Innovaatiohubin kohdistettu palvelutarjonta tulee mahdollistamaan nopeiden tulosten aikaansaamisen ja uusien tekoälyn mahdollistamien innovaatioiden käyttöönoton. Ratkaisutoimittajien ja kohdeyritysten kohtauttamisella luodaan tilaa myös täysin uusille tekoälyratkaisuille. Samalla vahvistetaan erityisesti pääkaupunkiseudun yritysten kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla.

Parhaiten Suomessa tekoälyä hyödyntävät ohjelmistoyritykset ja rakennusalan yritykset

Suomessa ohjelmistoyritykset ja rakennusalan yritykset kuuluvat tällä hetkellä vahvimpiin tekoälyn hyödyntäjiin. Pääkaupunkiseudulla korostuvat tekoälyn hyödyntäjinä myös erityisesti palveluyritykset. Lisäksi yli puolet terveydenhuoltosektorin startup-yrityksistä hyödyntää jo tekoälyä. FAIRin palvelutarjontaa keskitetäänkin näille sektoreille, sillä analyysien mukaan matka ratkaisusta toteutukseen on niillä lyhyempi kuin monella muulla sektorilla.

”Rakennusalan edelläkävijäyritykset ovat innokkaasti lähteneet soveltamaan tekoälyä esimerkiksi suunnittelun automatisoinnissa, rakennustyömaan reaaliaikaisen tilannekuvan saavuttamisessa tai rakennusten energiatehokkuuden optimoinnissa. Todellinen vaikuttavuus kuitenkin syntyy vasta kun saamme suuren massan eli pk-yritykset hyödyntämään tekoälyn mahdollisuuksia”, kertoo KIRAHUBin toimitusjohtaja Teemu Lehtinen.

FAIRin tekee tiivistä yhteistyötä myös muiden Suomesta rahoitettavaksi valittujen hubien kanssa sekä luo vahvoja yhteistyösuhteita muihin eurooppalaisiin hubeihin. Tavoitteena on tarjota uusia kanavia ratkaisujen skaalaamiseen ja sekä täältä puuttuvan osaamisen täydentämiseen niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Asiakkaille tämä tarkoittaa myös entistä kattavampaa palveluportfoliota.

Olisitko sinä kiinnostunut blogaamaan/vlogaamaan kanavissamme ja nostamaan #KIRAHVIn pöydälle? Tiedätkö jonkun, jonka ääni kannattaisi ehdottomasti nostaa Hubissa esiin? Ilmoita oma aiheesi mukaan

Share This