Liiteri.net alustan, palvelun ja 24/7-tilan avulla toteutettavalla Liiteri-hubilla Rykmentinpuiston asukkaat voivat helposti ja tasa-arvoisesti jakaa ja vaihtaa tavaroita, kyytejä ja kuljetuksia sekä auttaa toisiaan arjen askareissa. Tulevaisuuden huoltoasemayrittäjä voi yhdessä paikallisen yhteisön kanssa valita todella laajasta ja samalla kestävän kehityksen mukaisesta palveluiden kirjosta joustavasti, mitä hän haluaa itse tarjota alustan avulla, mitä ulkoistaa alustatoimittajalle, ja mikä sopii parhaiten yhteisön itse pyöritettäväksi.

CoReorient on kehittänyt Liiteriä usean vuoden ajan yhdessä suurten rakennus- ja kiinteistöalan toimijoiden (esim. YIT ja Aso) kanssa ja voi yhdistää siihen MTK:n ja Kyyti Groupin kanssa kehitettävän KaikkiKyytiin-liikkumisratkaisun sekä VNK:n kokeilun paikka -hankkeessa kehitetyt naapuriavun välitysominaisuudet. Jo nyt Juvan ABC-huoltoasemalla ja pian Helsingin Teurastamolla Liiteriä käytetään myös lähiruoan toimituspisteenä. Ehdotus ei siis jää ideaksi, vaan laaja palveluvalikoima tullaan todellakin toteuttamaan niin, että Rykmentinpuistoon muuttavat pääsevät mukavasti rakentamaan uutta yhteisöllistä arkea alusta alkaen!