KIRA-digi hanke on synnyttänyt uudenlaista, laajaa yhteistyötä. Odotan KIRA-InnoHub ry:n jatkavan toimintaa samalla otteella kiinteistö- ja rakennusalan palvelujen digitalisoimisessa. Haastaisin Hubilaisia edistämään huoneistotietojärjestelmän käyttöönottoa. Laki tuli voimaan vuodenvaihteessa, ja asunto-osakeyhtiöiden osakeluettelojen ja osakkeiden muuttaminen sähköiseen muotoon käynnistyy 1.5.2019.