Rakennetun ympäristön digitalisaatiolle lanseeratut arvot – avoimuus, monimuotoisuus ja innostavuus – sopivat mainiosti myös kuntien rakennetun ympäristön digitalisaation arvoiksi!

Avoimuutta toteutetaan jo nyt useiden kuntien toiminnassa muun muassa niin, että rakennettua ympäristöä kehitetään hyvässä yhteistyössä yksityisten KIRA-alan toimijoiden, kuntalaisten sekä toisten julkishallinnon organisaatioiden kanssa. Silti kuntien rakennetun ympäristön toiminnassa käytettävät tietojärjestelmät taipuvat vielä kovin harvoin organisaatiorajat ylittävään toimintaan. Tiedon tuotantoa ja -jakoa ajatellen on viime vuosina hyvää kehitystä tapahtunut ja useiden kuntien tuottamat tiedot virtaavatkin jo rajapintojen kautta jatkuvana virtana kaikille tiedon tarvitsijoille. Ponnisteluja tämän eteen jatketaan. Lisäksi, kuntien hallinnoimissa tehtävissä tulisi tieto saada virtaamaan myös kuntiin päin. 

Kunnat ovat kooltaan, toiminnaltaan ja rakenteeltaan hyvin erilaisia ja kukin kunta toimii omalla tavallaan hyvin moninaisin tietojärjestelmin. Tästä huolimatta itse tietojen tulisi valtakunnallisissa kokoavissa tietopalveluissa olla hyvin pitkälle samanlaisia. Samaan aikaan rakentamisessa ollaan siirtymässä 3D-prosesseihin, mikä tuo omat vaatimuksensa kuntienkin toiminnalle ja tiedon tuotannolle.

Avoin 3D-kunta voisi käytännössä tarkoittaa vaikkapa seuraavaa, vain joitakin esimerkkejä tässä tiiviisti mainitakseni: 

  • Kunnan rakennettua ympäristöä kehitetään yhteistyössä yritysten, kuntalaisten ja toisten julkishallinnon organisaatioiden kanssa. Kunta käyttää rakennetun ympäristön palvelutuotannossa avoimuutta ja monimuotoisuutta tukevia selainpohjaisia it-järjestelmiä, jotka taipuvat tarvittaessa organisaatiorajat ylittävään toimintaan sekä osallistamiseen; Tietojen käyttöä hallinnoidaan älykkäin valinnoin, tiedon rakenteen organisoinnilla, hyvällä tiedonhallinnalla sekä käyttöoikeuksin.
  • Internetissä toimiva 3D-kaupunkimalli toimii kunnan rakennetun ympäristön yhteissuunnittelun avoimena visuaalisena alustana ja rakennetun ympäristön digitaalisena kaksosena. Kaupunkimalliin yhdistetään myös paikkatiedot ja IoT. 
  • Arkkitehti- tai suunnittelutoimisto voi helposti – vain selainpohjaisesta 3D-kaupunkimallista alueen rajaamalla – ladata itselleen 3D-lähtötietomallin. Yksityinen yritys voi itse tuoda tekemänsä 3D-mallin kunnan hallinnoimaan 3D-kaupunkimalliin.
  • Kunnan katuja hoitava urakoitsija voi – vain kirjautumalla kunnan palveluun – saada helposti käyttönsä hoitoalueensa katu- ja puistoaluetiedot hoito- ja kuntotietoineen. Työn aikaiset hoito-/kunnossapitotiedot päivittyvät suoraan kunnan palveluun.
  • Kunnassa ylläpidettävät rakennetun ympäristön paikkatiedot kulkevat rajapintojen kautta jatkuvana virtana kaikille kunnan tuottamaa tarkkaa tietoa tarvitseville KIRA-alan organisaatioille valtion toimijat mukaan lukien.

  • Valittu, tarvittavin osin yleistetty joukko kunnan tuottamista paikkatiedoista virtaa automaattisesti valtakunnallisiin kokoaviin tietopalveluihin (joilla on eri käyttötarkoitus ja eri käyttäjät);  

Saavuttaaksemme tavoitteemme – tilanteen, jossa kaikki osapuolet voittavat, tiedon siirtelyyn kuluva hukka vähenee ja itse tekemisen tehokkuus ja laatu paranevat – tarvitsemme käyttöömme vielä sen KIRAHubin kolmannenkin arvon. Suomesta löytyy sekä erinomaista teknologia- että substanssiosaamista, joten uskon, että yhteinen tavoite saavutetaan – mutta vain jos juuri se toisiamme innostava poikkitieteellinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö on luokkaa

  • paras kaikesta.

Blogin kirjoittaja Päivi Tiihonen on koulutukseltaan GIS-alan diplomi-insinööri. Hänen osaamisaluettaan ovat paikkatietojen ja 3D-kaupunkimallien tuotanto, julkaisu, jakaminen ja hyödyntäminen. Viime vuosina hän on vauhdittanut erityisesti selainpohjaisen 3D-kaupunkimallin kehitystä ja hyödyntämistä kaupungin yhteissuunnittelun ja osallistamisen työkaluiksi. Vuosina 2017-18 hän innovoi ja toteutti kolme selainpohjaiseen 3D-kaupunkimalliin liittyvää KIRAdigi-kokeiluhanketta yhteistyössä Hyvinkään kaupungin substanssiyksiköiden ja yksityisten toimijoiden kanssa. Hän uskoo erityisesti poikkitieteellisen innovoinnin voimaan. Hän siirtyy 1.2.2020 Kuntaliiton palvelukseen vauhdittamaan kuntien rakennetun ympäristön tietojen laajempaa hyödyntämistä.

Olisitko sinä kiinnostunut blogaamaan/vlogaamaan kanavissamme ja jakamaan visiosi rakennetun ympäristön tulevaisuudesta? Tiedätkö jonkun, jonka ääni kannattaisi ehdottomasti nostaa Hubissa esiin? Laita meille ehdotus mailiin info@kirahub.org

Share This

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt sen tarjoamat evästeet. lisätietoa

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close