Robotiikkaa, tekoälyä ja automatikkaa Suomessa ajava Airo Island ja KIRAHub suunnittelevat yhteistä robotiikkaohjelmaa KIRA-alan yrityksille. Ohjelman tarkoituksena on saattaa robotiikkayritykset ja KIRA-alan kiinnostuneet yhteen teeman ympärille oppimaan ja kehittymään yhdessä. Mahdollisuus on ulottaa ohjelma myös kansainväliseksi. Nyt kartoitamme ohjelmasta kiinnostuneita KIRA-alan yrityksiä sekä niitä tarpeita ja ajatuksia, joita robotiikkaohjelma herättää. Alustava ajankohta ohjelmalle ajoittuu 2019-2020 taitteeseen. // Airo Island, an active innovation hub promoting robotics, artificial intelligence and automaton in Finland, and KIRAHub are planning to accelerate an AI-program for Real Estate and Construction Industry. The purpose of the program would be to bring robotic-facilitators and KIRA-companies interested about the opportunities of robotics together to learn and test new solutions with each other. With this query our aim is to understand the needs of the possible attendees and to get the first insight of who would be interested to participate.

Share This