Kiinteistö- ja rakentamisalan yritysten kyvykkyydet tekoälyn hyödyntämisessä eroavat toisistaan merkittävästi. Edelläkävijät ovat keränneet ja kehittäneet omia datavarantojaan ja niiden päälle on jo rakennettu toimivia tekoälyratkaisuja. Valtaosa alan yrityksistä on kuitenkin vasta tekoälymatkansa alussa.

Kesällä Suomen tekoälykiihdyttämö ja KIRAHub selvittivät tekoälyn soveltamisen tilannetta kiinteistö- ja rakentamisalalla Suomessa. Ala on mielenkiintoinen: kooltaan megalomaaninen ja vaikutuksiltaan jättimäinen, mutta tuottavuuskehitykseltään heikko. Kasvu on hidasta, tutkimus- ja kehitysinvestoinnit alhaisia. Ulkopuolisin silmin kyse on haastavasta kierteestä: olisi  uudistuttava nopeasti, mutta helppoja ja halpoja keinoja ei välttämättä ole saatavilla.

”Ala on mielenkiintoinen: kooltaan megalomaaninen ja vaikutuksiltaan jättimäinen, mutta tuottavuuskehitykseltään heikko. Kasvu on hidasta, tutkimus- ja kehitysinvestoinnit alhaisia.”

Neljäkymmentä alan yritystä jakoi meille näkemyksensä alan tekoälytilanteesta Samalla vahvistui tarve alan omalle tekoälykiihdyttämölle. Tapasimme ja haastattelimme vastanneiden joukosta kuutta organisaatiota. Mukaan  valittiin erilaisia toimijoita, joita yhdisti kuitenkin se, että ne osoittivat merkittävää kiinnostusta tekoälyratkaisujen hyödyntämiseen.

Kyselyyn vastanneet ja syvällisemmin haastatellut organisaatiot tunnistivat omassa arjessaan useita mahdollisuuksia tekoälyn soveltamiselle. Esille nousi ajatuksia muun muassa näistä sovelluskohteista:

  • Rutiinitoimintojen automatisointi erityisesti alkuvaiheen suunnittelussa, jossa usein joudutaan luomaan merkittävä määrä vaihtoehtoisia suunnitelmia, osittain samoilla reunaehdoilla.
  • Suunnitelmien tehokas ja osin automatisoitu tarkastus esimerkiksi turvallisuuteen ja muihin asetuksiin nojaten.
  • Huollon- ja ylläpidon osalta erinäiset mallinnukset ja simuloinnit herättivät kiinnostusta. Osa yrityksistä hyödynsi esimerkiksi digitaalisia kaksosia, joskin enimmäkseen vielä visualisoinnin välineenä. 

 

Esimerkki A-insinööreiltä:

Suunnittelutoimisto A-insinöörit on koonnut sisäisen eri toimialoja yhdistävän tekoälyryhmän, joka pyrkii systemaattisesti oppimaan, löytämään mahdollisuuksia ja lisäämään koko organisaation kyvykkyyttä tekoälyratkaisujen soveltamiseen. Ryhmällä on myös selkeät tavoitteet, aikataulu ja johdon mandaatti. Tavoitteina on tunnistaa kilpailukykyä parantavia sovelluskohteita, ymmärtää nykyisen datan hyödyntämismahdollisuudet ja löytää sopivia kumppaneita jatkoon. Nämä kolme asiaa sisäistämällä ja jalostamalla ollaan jo pitkällä. Mallia kannattaa kopioida, koska organisaation tekoälyvalmiudet eivät synny päivässä

Tekoälykiihdyttämön toiminnassa on jo aiemmin huomattu, että KIRA-alaa laajemminkin tekoälyn hyödyntämisessä on organisaatioilla yleensä kaksi selkeää kynnystä: ensin tekoälyn liiketoimintamahdollisuuksien ymmärtäminen ja sen jälkeen tekoälyratkaisujen vieminen kokeiluista laajempaan käyttöön. Kyselyn mukaan suuri osa KIRA-alan yrityksistä painii vielä enemmän ensimmäisen kuin toisen haasteen kanssa.

”Uskoaksemme suurin hyöty KIRA-alalle saadaan, jos alan yrityksiä voidaan auttaa lisäämään omaa ymmärrystään tekoälyn mahdollisuuksista ja jakamaan omia hyviä esimerkkejään.”

Uskoaksemme suurin hyöty KIRA-alalle saadaan, jos alan yrityksiä voidaan auttaa lisäämään omaa ymmärrystään tekoälyn mahdollisuuksista ja jakamaan omia hyviä esimerkkejään A-insinöörien henkeen.

Tekoälykiihdyttämön ja  KIRAHubin yhteistyö saakin välittömästi jatkoa. Julkaisemme yhteisen kiihdyttämöohjelman kiinteistö- ja rakentamisalan yrityksille WDBE- tapahtumassa. Ohjelmassa tekoälyn potentiaalia tarkastellaan tehokkuuden ja tuottavuuden lisäämisen ohella myös laajemman yhteiskunnallisen arvonluonnin kannalta. Kiihdyttämön etenemisestä ja tuloksista tullaan viestimään avoimesti KIRAHubin kanavissa.

LISÄTTY MYÖHEMMIN: Tekoälyohjelman lanseerauksen yhteydessä julkistetut ohjelmaan osallistujat ovat A-Insinöörit, BST-Arkkitehdit, Granlund ja Rakennustieto.  

Blogin kirjoittaja Alexander Törnroth vastaa  Suomen Tekoälykiihdyttämön toiminnasta. Tekoälykiihdyttämö auttaa suomalaisia yrityksiä soveltamaan tekoälyä ja sen asiakkaina ovat laaja joukko organisaatioita kuten S-Ryhmä, Elisa, Alma Media, Yle, Amer Sports, Metso, Wärtsilä, Konecranes ja Valmet. Tekoälykiihdyttämö on Teknologiatoellisuuden perustama ja Työ- ja elinkeinoministerin rahoittama.   

Olisitko sinä kiinnostunut blogaamaan/vlogaamaan kanavissamme ja jakamaan visiosi rakennetun ympäristön tulevaisuudesta? Tiedätkö jonkun, jonka ääni kannattaisi ehdottomasti nostaa Hubissa esiin? Laita meille ehdotus mailiin info@kirahub.org

Share This