Energiansuunnittelun hyödyt asuinhankkeen alkuvaiheessa -hankkeen tavoitteena on osoittaa oikea-aikaisen energiasuunnittelun edut

maalis 24, 2023

Nykyistä paremmalla suunnittelulla voidaan parantaa huomattavasti asuinrakennuksen energiatehokkuutta ja sisäolosuhteita. Näin ajattelevat Energiasuunnittelun hyödyt asuinhankkeen alkuvaiheessa -hankkeen toteuttajat Tampereen ammattikorkeakoulusta ja Swecosta.

Hankkeen osarahoittajat Pirkan Opiskelija-asunnot Oy, Tampereen Vuokra-asunnot Oy, VTS-kodit ja A-kruunu Oy tarjosivat hankkeeseen pilottikohteet, joiden suunnittelussa kehitettiin uutta toimintamallia rakennusten energiasuunnitteluun.

Hankkeen tulokset ja loppuraportti esitellään huhtikuussa 2023, jonka jälkeen tuloksia voidaan soveltaa laajemminkin.

Passiivisuunnitteluanalyysit avainasemassa energiasuunnittelussa 

Hankkeen keskiössä ovat passiivisuunnitteluanalyysit, joissa mallinnetaan eri muuttujien vaikutuksia rakennuksen energiatehokkuuteen ja kesäajan sisälämpötiloihin. Analyyseissa tutkitaan esimerkiksi sitä, miten rakennusten muoto, ikkunoiden ominaisuudet ja erilaiset parvekkeet vaikuttavat eri tilojen ylilämpenemiseen ja passiivisen aurinkoenergian hyödyntämiseen.

Aurinkoenergian huomiointi vaikuttaa rakennuksen energiasuunnitteluun valtavasti. Suunnittelussa pitäisi pyrkiä hyödyntämään kaikki auringosta saatava ilmainen energia, mutta toisaalta myös välttämään rakennusten ylilämpeneminen kesäaikana, hankkeen projektipäällikkö Juho Rinta-Rahko kertoo.

Lisäksi hankkeessa tutkitaan mahdollisuuksia kulutusjoustoon ja siitä saatavia hyötyjä. Rakennuksiin voidaan sijoittaa esimerkiksi varaajia, joihin lämpöä voidaan varata, kun energia on edullista, ja käyttää, kun hinnat ovat korkealla.

Energiasuunnitteluohje kokoaa hankeen tulokset käyttöön

Hankkeen tuloksista kootaan energiasuunnitteluohje, joka toimii työkaluna rakennuttajille, arkkitehdeille ja suunnittelijoille. Ohjeesta on tarkoitus tehdä käytännönläheinen opas, joka antaa tietoa, miten energiasuunnittelu tulisi nivoa osaksi rakennussuunnitteluprosessia.

 

Energiasuunnittelun hyödyt asuinrakennushankkeen alkuvaiheessa -hanke on saanut 18 402 euroa tukea ympäristöministeriöltä Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta. Rahoitus on peräisin EU:n elpymisvälineestä.

 

Lisätietoja

Kari Kallioharju
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
+358 40 801 6509
kari.kallioharju@tuni.fi

Share This